Παρεμβάσεις συντήρησης που θα αναβαθμίσουν τμήματα κύριου οδικού αξόνων της Π.Ε. Κιλκίς θα γίνουν στο πλαίσιο της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση Π.Ε.Ο.1 από όρια Ν.Θεσσαλονίκης – Πολύκαστρο – Εύζωνοι»,  η οποία υπεγράφη, στο Διοικητήριο, από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς κ. Ανδρέα Βεργίδη και τον ανάδοχο του έργου Ν. Καϊσίδη, παρουσία υπηρεσιακών στελεχών.

«Έργα οδοποιίας και συντήρησης των οδικών αξόνων έχουν προτεραιότητα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων» τόνισε ο  Αντιπεριφερειάρχης κ.Βεργίδης.

Το έργο αυτό αρχικού προϋπολογισμού 1.400.000,00 €, χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΕ Κιλκίς – Ίδιοι Πόροι, αποσκοπεί στη συντήρηση και αποκατάσταση, καθώς και διαγράμμιση των τμημάτων που θα συντηρηθούν, τμημάτων επιφάνειας του οδοστρώματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού 1 από όρια Ν. Θεσσαλονίκης – Πολύκαστρο – Εύζωνοι και ειδικότερα στο οδικό τμήμα που συνδέει του οικισμούς Μικρόδασος και Εύζωνοι, αλλά και μικρότερης έκτασης, επείγουσες παρεμβάσεις, σε άλλα τμήματα του ανωτέρω οδικού άξονα.

Ο οδικός άξονας επί του οποίου πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης, δέχεται μεγάλο όγκο οχημάτων λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης κατά τη θερινή περίοδο, καθώς οδηγεί σε πύλη εισόδου της Ελλάδας. Επιπλέον, αποτελεί εναλλακτική διαδρομή έναντι της ΠΑΘΕ επί της οποίας λειτουργούν τα διόδια των Ευζώνων.

Ως εκ τούτου, οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας και θα βελτιώσουν την υφισταμένη κατάσταση του οδοστρώματος σε όποια τμήματα του οδικού δικτύου γίνουν, μέχρις εξαντλήσεως των διατιθέμενων πιστώσεων.

Με την υπογραφή της συμπληρωματικής αυτής σύμβασης θα καταστεί εφικτή η περαιτέρω βελτίωση τμημάτων του ανωτέρω οδικού άξονα.