Παρεμβάσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Παιονίας-  και συγκεκριμένα  του Λυκείου Πολυκάστρου και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αξιούπολης –  με τις οποίες αναβαθμίζεται το εκπαιδευτικό περιβάλλον και εξοικονομούνται ενεργειακοί πόροι, ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς χρήση,  στο πλαίσιο του σχετικού έργου, τη σύμβαση του οποίου είχε υπογράψει τον Νοέμβριο του 2021 ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Ανδρέας Βεργίδης και ο ανάδοχος του έργου.

«Πρόκειται για ουσιαστικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν στο μέγιστο βαθμό την κατάσταση των σχολικών μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. Δίνουμε λύσεις σε  προβλήματα με στόχο την παροχή των καλύτερων δυνατών συνθηκών σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, ούτως ώστε απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στο εκπαιδευτικό έργο», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Βεργίδης, στη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στο Λύκειο Πολυκάστρου, μαζι με τον  Δήμαρχο Παιονίας Κωνσταντίνο Σιωνίδη και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Π.Ε Κιλκίς .

Η σχετική σύμβαση -που είχε υπογραφεί από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη και τον ανάδοχο του έργου- εντάσσεται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης του Λυκείου Πολυκάστρου και 1ου Δημοτικού Σχολείου Αξιούπολης» προϋπολογισμού 34.224,00 ευρώ, μεταξύ της Π.Ε. Κιλκίς και του Δήμου Παιονίας.

Οι παρεμβάσεις αφορούσαν κυρίως στο σύστημα θέρμανσης των σχολείων με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση, την εξοικονόμηση και πρωτίστως τη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και σε οικοδομικές εργασίες ( επισκευής & συντήρησης).

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για τη χρηματοδότηση του έργου.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι οι εργασίες συντήρησης του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς, προϋπολογισμού 39.556,00 ευρώ, στο πλαίσιο της σύμβασης που είχε υπογράψει το Νοέμβριο του 2021 ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης και ο ανάδοχος του έργου.

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης του 2ου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς, είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία τους. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως σε εργασίες συντήρησης στα κτήρια και στους αύλειους χώρους με τη χρήση σύγχρονων υλικών και τεχνολογιών.

Η συγκεκριμένη σύμβαση υπογράφηκε στο πλαίσιο της από 06/07/2021 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555 / 2018 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και του Δήμου Κιλκίς για το εν λόγω έργο.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της προγραμματικής σύμβασης, η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς είχε αναλάβει και ολοκλήρωσε τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έργου και την εκτέλεση του έργου/αντικειμένου της σύμβασης.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την χρηματοδότηση του έργου. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς έχει εκπονήσει τη μελέτη του έργου.