Μετά την δήλωση του απερχόμενου Προέδρου του Επιμελητηρίου Κιλκίς κ. Παύλου Τονικίδη, το μέλος της Διοίκησης του ΕΒΕ κ. Παναγιώτης Αμοιρίδης επανέρχεται στο θέμα δίνοντας την παρακάτω απάντηση:

“Επειδή ο κ.Τονικίδης επιμένει να πιστεύει ότι μπορεί να υποτιμά τη νοημοσύνη όχι μόνο τη δική μου, αλλά και όλων των Κιλκισιωτών, παραθέτω αυτούσια:

– το Ερώτημα που έγινε προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων-Νομική Υπηρεσία, για την περίπτωση έγγραφης μάλιστα άρνησης όλων των μελών του συνδυασμού του να τον διαδεχθούν και

– την Απάντηση που ήθελε και έλαβε, ότι τότε τη θέση του μπορεί να καλύψει και η αντιπολίτευση, και ο νοών νοείτο για τη διαδικασία που επιχείρησε να δρομολογήσει.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Τέθηκε υπόψη της νομικής υπηρεσίας της ΚΕΕΕ το ακόλουθο ερώτημα:

Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου του Επιμελητηρίου από την θέση αυτή,

Η συμπλήρωση της κενής θέσης επιβάλλεται να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 15 ημερών από υποψήφιο του ιδίου συνδυασμού, στον οποίο ανήκε ο παραιτηθείς Πρόεδρος, κατά το άρθρο 71, παρ. 4, του Νόμου 4497/2017. Προκύπτει, όμως, πρόβλημα πλήρωσης της θέσης αυτής όταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ανήκουν στον συνδυασμό του παραιτηθέντος Προέδρου είναι απρόθυμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα και καταθέτουν γραπτή δήλωση περί αποποίησης της δυνατότητάς τους αυτής. Ερωτάται, κατά ποίον τρόπο θα γίνει η πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Επιμελητηρίου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατά συνέπεια, η απάντηση, που πρέπει να δοθεί στο διατυπούμενο στην αρχή της παρούσας ερώτημα, είναι, μετά την παραίτηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου και την έγγραφη άρνηση των υπολοίπων μελών του συνδυασμού του, που αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, να υποβάλουν υποψηφιότητα για την εκλογή στην κενωθείσα θέση του Προέδρου, ότι υποψηφιότητα για την εκλογή στη θέση του Προέδρου, έχουν το δικαίωμα, ισοτίμως, να υποβάλουν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2019

Νομική Υπηρεσία

Τα λόγια όμως περίσσεψαν.

Παρά τις εξαγγελίες του, ο κ.Τονικίδης δεν είχε παραιτηθεί μέχρι και την 15η Απριλίου από την Προεδρία της ΕΤΕΑΚ, της εταιρίας του Επιμελητηρίου, από όπου εισπράττει μηνιαίως ένα σταθερό ποσό σαν έξοδα παράστασης.

Εδώ δε χρειάζονται ερωτήματα και ανησυχία για τη διαδοχή του, γιατί θα βρεθεί πολύ ευκολότερα αντικαταστάτης του”.