Ο  ΦΤΩΧΟΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΛΕΔΟΝΙΑΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ Η ΧΑΒΟΥΖΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Επανερχόμαστε στο θέμα που άρχισε να απασχολεί την τοπική κοινωνία, μετά την δημοσιοποίηση που κάναμε για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, της επένδυσης από την εταιρεία “IN WASTE A.E”  για την δημιουργία μονάδας επεξεργασίας επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών και υγρών αποβλήτων στα όρια της ΒΙΠΕ Κιλκίς.
Ένας νομός όπως το Κιλκίς, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όλων των δεικτών που συνθέτουν την αναπτυξιακή πορεία ενός τόπου, τείνει τώρα να γίνει και η χαβούζα όλης της χώρας και όχι μόνο.
Να θυμίσουμε ότι ως Δημοτική Παράταξη “ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ”, στην σχετική επιφανειακή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, εξαρχής τοποθετηθήκαμε αρνητικά για λόγους ουσίας, όσον αφορά την ίδια την επένδυση και τι προβλέπει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όσο και για το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν γνωστοποιήθηκε στην διοίκηση της ΒΙΠΕ, ασχέτως εάν υπήρχε η υποχρέωση ή όχι, ούτε ενημέρωσε κανείς τις επιχειρήσεις που παράγουν ευαίσθητα προϊόντα όπως  τρόφιμα,  αλλά  και για το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση αφενός προς τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και αφετέρου προς τους κοινωνικούς φορείς του δήμου μας.
Η διοίκηση του Δήμου και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, ελαφρά τη καρδία, γνωμοδότησαν υπέρ της έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Λόγω του ότι,το τελευταίο διάστημα,  υπήρξαν προβληματισμοί και ερωτηματικά όσο αφορά το είδος της επένδυσης, το μέγεθος, τα είδη που θα επεξεργάζεται, την διαχείριση των τελικών προϊόντων  κ.ά, κρίνουμε αναγκαίο να γνωστοποιήσουμε στην κοινή γνώμη, συνοπτικά, όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της εν λόγω επένδυσης.
Κανένας φορέας της τοπικής μας κοινωνίας δεν πρέπει να αδιαφορήσει για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
Ο Νομός Κιλκίς περιβαλλοντικά, είναι ακόμη ένας σχετικά καθαρός νομός, διότι αφενός οι βιομηχανίες της περιοχής είναι χαμηλής όχλησης και αφετέρου οι καλλιέργειες στον πρωτογενή τομέα δεν έχουν την μεγάλη χημική επιβάρυνση των δυναμικών καλλιεργειών όπως σε άλλες περιοχές. Τα δεδομένα πιθανόν από εδώ και πέρα να αλλάξουν δραματικά εάν δεν αντιδράσουμε.
Η αρνητική μας στάση έγκειται και στο γεγονός ότι θα εγκατασταθεί σε πολύ μικρή απόσταση από τους οικισμούς της περιοχής αλλά και στα όρια μίας Βιομηχανικής Ζώνης με 3000 εργαζόμενους.
Επίσης απορούμε, πως είναι δυνατόν όταν στο καταστατικό σύστασης της ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου υπάρχει η δέσμευση της μή εγκατάστασης βιομηχανιών  βαριάς όχλησης, αδιαφορεί η Διοίκηση μέχρι σήμερα και επιτρέπει τέτοιου είδους βιομηχανική μονάδα, αυτού του μεγέθους, σε όμορο αγροτεμάχιο από τα όρια της ΒΙΠΕ, με επιδίωξη, όπως αναφέρεται στην μελέτη η εν λόγω επιχείρηση να έχει όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα από την γειτνίασή της με τις υποδομές της βιομηχανικής ζώνης (Ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, βιολογικός, οδοποιϊα κ.ά). Πολύ περισσότερο όταν  προσπαθούν να λειτουργήσουν εντός της ΒΙΠΕ ακόμη και βρεφονηπιακό σταθμό.
Επισυνάπτουμε συνοπτική έκθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  ΛΕΝΑ
ΣΕΙΤΑΝΙΩΤΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
——————————————————————————————————————-
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ

«Μονάδα επεξεργασίας στερεών επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων»

Της εταιρείας με την επωνυμία «IN WASTE A.E.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια 960, 961, 962 Αγροκτήματος Σταυροχωρίου, Δ. Κιλκίς, Π.Ε.Κιλκίς, Περιφ Κεντρ Μακ [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) δραστηριότητας: 1909182824]

 

A)        ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Α1.     Σύντομη γενική περιγραφή της μονάδας

 

Πρόκειται για μονάδα επεξεργασίας Επικίνδυνων και Μη Επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, αλλά και ιλύων πάσης φύσεως και προέλευσης, όπως λυματολάσπης από Ε.Ε.Λ. πόλεων και οικισμών.  Η μονάδα είναι προσανατολισμένη στην επεξεργασία ιλύων και παρόμοιων αποβλήτων.

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των αποβλήτων είναι η Γεωχημική Μέθοδος GACS (Geochemical Active Clay Sediment). Βασίζεται στη χρήση τεχνητών γεωπολυμερών υλικών προερχόμενα από μίξη διαφόρων φυσικών υλικών, που έχουν την ικανότητα στις κατάλληλες αναλογίες να δεσμεύουν το ρυπαντικό φορτίο και να σταθεροποιούν – αδρανοποιούν τα στερεά απόβλητα.

Δεν θα γίνεται επεξεργασία Α.Σ.Α., Α.Ε.Κ.Κ. ή υλικών συσκευασίας.

Τα επεξεργασμένα επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες.Οι κωδικοί των παραγόμενων στερεών αποβλήτων από τη λειτουργία της μονάδας ανήκουν στις κατηγορίες ΕΚΑ οι 15, 16 και 20:

 

Δυναμικότητα

Μέγιστη ποσότητα μη επικίνδυνων εισερχόμενων αποβλήτων : 42 έως 60 tn/ημέρα

Μέγιστη ποσότητα εισερχόμενων επικίνδυνων αποβλήτων :  6 έως 18 tn/ημέρα

Μέγιστο Σύνολο επικίνδ και μη επικίνδ εισερχόμενων αποβλήτων : 60 tn/ημέρα

Η μονάδα θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, 5 μέρες τη βδομάδα, 250 ημέρες ανά έτος, για τη διαχείριση ετησίως 15.000 τόνων αποβλήτων. Η λειτουργία της προτεινόμενης εγκατάστασης είναι διαλείπουσα με δυναμικότητα 10 τόνους (tn) ανά κύκλο επεξεργασίας διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών (h).

Η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα της μονάδας σε απόβλητα ανέρχεται σε 2.250 tn Μη Επικινδύνων αποβλήτων και σε 240 tn Επικινδύνων αποβλήτων.

Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε  τρία αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 16.124 m2.

 

Στο είδος των αποβλήτων που θα επεξεργάζεται η συγκεκριμένη μονάδα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων (κατά αύξουσα σειρά ΕΚΑ) :

 

Λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων

Απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων

τροφίμων ζωικής προέλευσης

Απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρώσιμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού, παραγωγή κονσερβών, παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας

Απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης

Απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων

Απόβλητα από τη βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής

Απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών

Απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιού

Απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας

Απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας

Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου

Απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλάτων και των διαλυμάτων τους καθώς και μεταλλικών οξειδίων

Απόβλητα που περιέχουν μέταλλα (αρσενικό, υδράργυρο, βαρέα μέταλλα)

Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

Απόβλητα από την ΠΔΠΧ φωσφορούχων χημικών ουσιών και από χημικές

διεργασίες φωσφόρου

Απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) βασικών οργανικών χημικών ουσιών

Απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμέντων

Λάσπες και στερεά από διεργασίες βαφής

Απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών, συντηρητικών υλικών ξύλου και άλλων βιοκτόνων

Απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων

Απόβλητα από την ΠΔΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών

Απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανιών

Απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς καύσης (ήτοι τέφρα, απόβλητα αντιδράσεων, λάσπες, πτητικές τέφρες κλπ)

Απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου, σιδηρούχων τεμαχίων, σιδηρούχων υδρομεταλλικών διεργασιών, χάλυβα, αλουμινίου, μολύβδου, χαλκού, αργύρου, χρυσού, λευκόχρυσου

Απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων

δομικών κατασκευών

Απόβλητα από τη χημική, επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων και άλλων υλικών (π.χ. διεργασίες γαλβανισμού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης, διεργασίες καθαρισμού με οξύ, χαραγής με οξύ, φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης, οξείδωσης δια ανοδικής επεξεργασίας)

Απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή

επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών

Περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού

Απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και βαρελιών

Απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων

Απόβλητα από τις φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων

Απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή νερού για βιομηχανική χρήση

Απόβλητα από την αναγέννηση πετρελαίου

Απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπόγειων υδάτων

 

 

 

Το γήπεδο εγκατάστασης γειτνιάζει με τη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς και βρίσκεται σε απόσταση 1.400 μ. από τον οικισμό του Ελευθεροχωρίου και 2.700 μ. από τον οικισμό του Σταυροχωρίου. Η πρόσβαση στο χώρο της μονάδας θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου της περιοχής.

Τμήμα της έκτασης του γηπέδου, εμβαδού 570,00 m2, αποτελεί έκταση δασικού χαρακτήρα.Τμήμα της παραπάνω δασικού χαρακτήρα έκτασης βρίσκεται εντός του εν μέρει οριοθετημένου ρέματος της περιοχής.

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Υποκατηγορία Α2

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: Ομάδα 4η

 

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IED: Κεφάλαιο ΙΙ της Κ.Υ.Α. οικ. 36060/1155/Ε.103/2013

1) Παράρτημα Ι. παρ. 5.1. β)

2) Παράρτημα Ι. παρ. 5.3. (α) ii

 

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣTHN ΟΔΗΓΙΑ SEVESO III:  Υπάγεται στην κατώτερη βαθμίδα της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β/17-02-16)  (δεν υπάγεται).

 

ΟΧΛΗΣΗ: Δεν κατατάσσεται σε βαθμούς όχλησης

 

 

Α2.     Σύντομη περιγραφή εγκαταστάσεων και παραγωγικής διαδικασίας

 

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας περιλαμβάνονται:

 

α) Κεντρικό κτίριο εγκατάστασης, εμβαδού 2.522,69 m2,  με

Χώρο αποθήκευσης Μη Επικινδύνων οσμηρών αποβλήτων εμβαδού 321,86 m2

Κύριο χώρο γραμμής επεξεργασίας εμβαδού 1.034,00 m2 , με δύο γραμμές επεξεργασίας.  Ο αντιδραστήρας της Γραμμής 2 θα βρίσκεται σε ξεχωριστό αυτόνομο χώρο, καθώς θα επεξεργάζεται και επικίνδυνα απόβλητα.

Χώρο γραφείων εμβαδού 136,90 m2

Χώροι υποστηρικτικών μηχανημάτων του κτιρίου εμβαδού 51,00 m2

Χώρο αποθήκευσης στερεών αναλωσίμων εμβαδού 338,64 m2. Τα αναλώσιμα υλικά θα είναι σε μορφή σκόνης και θα εισέρχονται στη μονάδα σε bigpack του ενός (1) τόνου. Η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα ανέρχεται σε 240 tn

Χώρο αποθήκευσης υγρών αναλωσίμων, δηλαδή (4) συνολικά υπέργειες δεξαμενές ωφέλιμου όγκου 10,00 m3, κλειστού τύπου, διατεταγμένες ανά δύο, για την αποθήκευση των υγρών χημικών αναλωσίμων, που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία των αποβλήτων (θειικό οξύ (H2SO4) και υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2)). Ο χώρος των δεξαμενών θα είναι εντός λεκάνης ασφαλείας κατάλληλων διαστάσεων και χωρητικότητας, ώστε να υπάρχει ασφάλεια σε περίπτωση διαρροών. Το τρίτο υγρό αναλώσιμο, το νανο-οξειδωτικό μέσο, θα αποθηκεύεται στην εγκατάσταση σε παλετοδεξαμενές (έως 10,00 m3). Τέλος θα χρησιμοποιηθούν μικροοργανισμοί σε υγρή μορφή, οι οποίοι θα αποθηκεύονται σε μπιτόνια. Η μέγιστη αποθηκευμένη ποσότητα σε μικροοργανισμούς θα είναι 2,00 m3 .

Χώρο ενδιάμεσης αποθήκευσης επεξεργασμένων αποβλήτων, εμβαδού 150,00 m2.

Χώρος Μ/Σ, Υποσταθμού Μέσης Τάσης, Η/Ζ, μικρού εμβαδού

β) Φυλάκιο, εμβαδού 5,46 m2

γ) Γεφυροπλάστιγγα, μήκους 14,00 m

δ) Τάφρος πλύσης τροχών

ε) Χώρος αποθήκευσης και τροφοδοσίας Επικινδύνων αποβλήτων, εμβαδού 378,88 m2

Το όλο διαμέρισμα θα κατασκευαστεί ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στο χώρο του να μπορεί να λειτουργήσει σαν μία λεκάνη, ώστε να μην εξέλθουν ρυπασμένα νερά στο εξωτερικό περιβάλλον. Ο χώρος θα διαθέτει μέτρα ασφαλείας και συστήματα ελέγχου.

στ) Χώρο απόθεσης Μη Επικινδύνων ανόργανων αποβλήτων:

Βρίσκεται στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης, θα έρχονται χύδην σε φορτηγά ή κάδους. Θα είναι χωρισμένος σε επιμέρους διαμερίσματα, ώστε τα απόβλητα να διαχωρίζονται ανάλογα με την προέλευσή τους και θα έχει κινητό σύστημα οροφής, ώστε να είναι προφυλαγμένα από τις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

ζ) Χώρο βιο – εξυγίανσης

Θα εφαρμοστεί η τεχνολογία του βιο-σωρού, για την περαιτέρω επεξεργασία και βιοαποικοδόμηση των πετρελαϊκών προϊόντων, που ενδεχομένως να έχουν παραμείνει στη επεξεργασμένη ιλύ, μετά από την εφαρμογή της γεωχημικής μεθόδου. Τα υγρά απόβλητα, που θα προκύπτουν θα επαναδιοχετεύονται στη μάζα του βιοσωρού για την αύξηση της υγρασίας του ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Το υγρό απόβλητο που θα πλεονάζει θα διατίθεται ως επικίνδυνο απόβλητο σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία.  Κάτω από το σύνολο της επιφάνειας όπου θα εφαρμοστεί η τεχνολογία του βιο-σωρού θα τοποθετηθεί αδιαπέραστη γεωμεμβράνη

η) Χώρο προσωρινής αποθήκευσης επεξεργασμένων αποβλήτων, εμβαδού 975,00 m2 Θα διαθέτει περιμετρικό τοιχίο σχήματος Π, ύψους 2,00 m και σύστημα κινητής οροφής για την προστασία των αποθηκευμένων επεξεργασμένων αποβλήτων. Η επιφάνεια θα είναι τσιμεντοστρωμενη και θα διαθέτει σύστημα απορροής ομβρίων.

θ) Περιβάλλοντα Χώρο: Θα πραγματοποιηθεί γενική ασφαλτόστρωση εκτός από τη δυτική πλευρά του γηπέδου που συνορεύει με την οριοθετημένη δασική έκταση και το ρέμα.

Θα τοποθετηθεί περιμετρική φύτευση του γηπέδου σε όλο το μήκος του δίπλα από την περίφραξη, με αειθαλή δέντρα, ώστε να περιορίζεται η οπτική όχληση του περιβάλλοντος.

 

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Η εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας θα ανέρχεται σε 407,40 kW (κινητήρια), από τα οποία 246,90 kW για την παραγωγική διαδικασία,

160,50 kW για τον εξοπλισμό προστασίας περιβάλλοντος και

4.800 kW (θερμική) για την παραγωγική διαδικασία (ξηραντήριο)

 

Χρήση ενέργειας και καυσίμων

Οι ανάγκες της μονάδας σε ηλεκτρική ενέργεια θα ανέρχονται σε 5.866,56 kWh/ ημέρα και θα καλύπτονται από το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω υποσταθμού Μ/Τ.

Οι ανάγκες της μονάδας σε θερμική ενέργεια για τη λειτουργία του ξηραντηρίου

Θα ανέρχονται σε 10.473 Nm3/d. Η μονάδα θα συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου της περιοχής.

 

Παραγωγική διαδικασία

Στη δραστηριότητα θα απασχολούνται 16 άτομα σε 24ωρη βάση.

 

i) Παραλαβή και αποθήκευση αποβλήτων προς επεξεργασία

Η παραλαβή των αποβλήτων προς επεξεργασία θα γίνεται με φορτηγά ανά τακτά διαστήματα. Τα απόβλητα από τις διάφορες δραστηριότητες θα εισέρχονται στην εγκατάσταση σε αποσπώμενους κάδους ή σε ειδικές συσκευασίες ή χύδην, τα οποία θα μεταφέρουν φορτηγά, με ειδική διαμόρφωση για αυτό το σκοπό. Με την είσοδο του αποβλήτου στην εγκατάσταση, θα γίνεται ζύγιση του οχήματος μεταφοράς και έλεγχος των μεταφερόμενων αποβλήτων, ώστε να καταγραφεί η ποσότητα και το είδος τους. Αφού γίνει ο προσδιορισμός τους, με βάση τον κωδικό ΕΚΑ, τα απόβλητα ταξινομούνται σε επικίνδυνα και μη. Στη συνέχεια τα μη επικίνδυνα απόβλητα, εφόσον πρόκειται για οργανικά,  οδηγούνται στον αντίστοιχο χώρο αποθήκευσης εσωτερικά του μεταλλικού κτιρίου, ενώ τα ανόργανα αποθηκεύονται προσωρινά σε υπαίθριο στεγασμένο χώρο σε ειδικούς κάδους ή χύδην στον ειδικό χώρο απόθεσης.

Όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα, θα εισέρχονται στη μονάδα συσκευασμένα και ο φορέας της δραστηριότητας θα ελέγχει το Έντυπο αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων (Κ.Υ.Α. 13588/725/2006), το οποίο απαραί-τητα θα τα συνοδεύει. Εφόσον διαπιστωθεί η συμβατότητα τους με την εν λόγω μονάδα διαχείρισης, θα τα αποθηκεύει προσωρινά μέχρι το στάδιο επεξεργασίας τους στον ειδικά σχεδιασμένο χώρο προ-αποθήκευσης ανά διαμέρισμα με βάση την κλάση και των κωδικό UN, όπως περιγράφηκε παραπάνω.

 

ii) Παραγωγή

Η παραγωγική γραμμή της μονάδας χωρίζεται στις εξής σε δύο (2) γραμμές επεξεργασίας, με βάση το ρεύμα αποβλήτου προς επεξεργασία:

1.         Γραμμή Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

Α. Υγιεινοποίηση/σταθεροποίηση/αδρανοποίηση

Β. Ξήρανση επεξεργασμένου υλικού

2.         Γραμμή Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων

Α. Υγιεινοποίηση/σταθεροποίηση/αδρανοποίηση, παραγωγή Μη Επικινδύνων τελικών προϊόντων

Β. Βιο – εξυγίανση (μόνο για πετρελαιοειδή)

Γ. Ξήρανση επεξεργασμένου υλικού

Με βάση το σχεδιασμό του συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων και οι δύο γραμμές επεξεργασίας θα μπορούν να επεξεργάζονται Μη Επικίνδυνα απόβλητα.

Οι αντιδραστήρες θα είναι κατάλληλοι για στερεά υλικά με κοκκομετρία περίπου από 200 μm έως 5000 μm και θα αποτελούνται από μία μεγάλη λεκάνη σχήματος U η οποία έχει στο κέντρο της έναν περιστρεφόμενο άξονα με δύο σπιράλ. Καθώς ο άξονας περιστρέφεται επιτυγχάνεται η μίξη έπειτα από κάποιο χρόνο μάλαξης.

Αρχικά γίνεται η προσθήκη των δύο υγρών αντιδραστηρίων που απαιτούνται, τα οποία είναι το Η2Ο2 και το H2SO4, σε κατάλληλες ποσότητες, ενώ συνεχίζεται η ανάδευση.

Με τη χρήση των δύο αυτών ουσιών, επιτυγχάνεται η απολύμανση – υγιεινοποίηση του αποβλήτου και εξουδετέρωση των παθογόνων μικροοργανισμών. Ακολούθως προστίθεται και τέλος προστίθενται και τα Γεωπολυμερή Σταθεροποίηση και Αδρανοποίησης, για τη σταθεροποίηση και αδρανοποίηση των αποβλήτων.

Με την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, τα επεξεργασμένα απόβλητα θα μεταφέρονται με μια διάταξη μεταφορικών κοχλιών σε μεταλλική κωνική δεξαμενή με κινούμενο δάπεδο χωρητικότητας 13,00 m3, πριν οδηγηθούν στο στάδιο της ξήρανσης. Το ξηραντήριο είναι τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου και διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας και επεξεργασίας του εξερχόμενου αέριου ρεύματος.

Βιοεξυγίανση:

Η τεχνολογία βιοαποικοδόμησης με την ονομασία Βιο-σωρός (Bio-Pile), γνωστή και

ως βιο-κύτταρα (Bio-cells), χρησιμοποιείται για τη μείωση των συγκεντρώσεων συστατικών  πετρελαίου σε χώμα, π.χ. μολυσμένα από υδρογονάνθρακες εδάφη.

 

iii. Προσωρινή αποθήκευση τελικού προϊόντος

Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας το τελικό προϊόν θα μεταφέρεται εκτός του μεταλλικού κτιρίου με τη βοήθεια μεταφορικών κοχλιών και θα αποθηκεύεται προσωρινά μέχρι την απομάκρυνσή του από τη μονάδα.

 

Περιγραφή αναλωσίμου Εκτιμώμενη ανάλωση (Μέση κατανάλωση ανά ημέρα)

1 Γεωπολυμερές A                  7.300 kg

2 Γεωπολυμερές Β                   10.900 kg

3 Η2Ο2                                    2.300 It

4 H2S04                                       850 It

5 Nano – oxidation                      260 It

6 Μικροοργανισμοί                 30 It

7 NaOH                                   100 It/ 10ήμερο

8 NaOCI                                   100 It/ 10ήμερο

9 Ενεργός Άνθρακας               1,0 tn/έτος

 

Το είδος των αποβλήτων που θα επεξεργάζεται η μονάδα είναι συνοπτικά :

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ                       

(7 Κωδικοί ΕΚΑ 01 05)

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(13 Κωδικοί ΕΚΑ 02 02 έως 07)

 

ΑΠΌΒΛΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

(4 Κωδικοί ΕΚΑ 03 03)

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΌ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

(6 Κωδικοί ΕΚΑ 04 01-02)

ΑΠΌΒΛΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

(6 Κωδικοί ΕΚΑ 05 01)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

(16 Κωδικοί ΕΚΑ 06 03-04-05-09)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΌ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

(16 Κωδικοί ΕΚΑ 07 01 έως 07)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

(6 Κωδικοί ΕΚΑ 08 01-03)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΌ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

(12 Κωδικοί ΕΚΑ 10 01)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

(6 Κωδικοί ΕΚΑ 11 01 έως 03)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

(1 Κωδικός ΕΚΑ 12 01)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

(2 Κωδικοί ΕΚΑ 13 05)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

(2 Κωδικοί ΕΚΑ 16 07)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΌ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΌΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(30 Κωδικοί ΕΚΑ 19 01-02-08-09-11-13)

 

Εκροές Επεξεργασμένων Αποβλήτων

19 03 05 Σταθεροποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 04*

19 03 04* Απόβλητα που σημειώνονται ως επικίνδυνα, μερικώς σταθεροποιημένα, πλην του σημείου 19 03 08*

 

α/α Ομάδα Αποβλήτων Ποσότεισερχόμ αποβλήτων ΠοσότΕξερχόμ αποβλήτων

(tn/κύκλο)                                (tn)

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1          Απόβλητα από Γεωτρήσεις*                     2.000                     3.900

2          Απόβλητα Πετρελαιοειδών*                     1.800                     3.970

3          Απόβλητα που περιέχουν χρώματα*                   2.700                     4.000

4          Απόβλητα φυσικοχημικών διεργασιών*     1.800                     3.800

5          Απόβλητα από οργανφυς/χημικές διεργ*   3.000                     4.000

6          Τέφρα*                                               3.000                     3.700

7          Ανόργανα απόβλητα από θερμκατεργα*    2.300                     3.920

 

ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

8          Λοιπά Μη Επικίνδυνα απόβλητα 7.000 2.000

 

 

Β)        ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 

Β1.      Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Μ.Θ

Θετική υπό όρους γνωμοδότηση.

Το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης που αναπτύσσεται η δραστηριότητα (15,56 στρέμματα) αποτελεί μη δασικού χαρακτήρα ), ενώ τμήμα της έκτασης εμβαδού 570,00τ.μ. περίπου είναι δασικού χαρακτήρα και μάλιστα εντός του οριοθετημένου ρέματος, αλλά σε αυτό το τμήμα δεν προβλέπεται καμία δραστηριότητα και το τελευταίο μπαίνει και ως όρος για την αδειοδότηση.

 

Β2.      Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της ΠΚΜ

Υπάρχει ΑΕΠΟ.  [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) δραστηριότητας: 1909182824]

 

Κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Κιλκίς

επί της ΜΠΕ.

Η Κοινότητα Σταυροχωρίου γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί της μελέτης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δ. Κιλκίς γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά. Επιπλέον, στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης

Πολίτης, κάτοικος Βαφειοχωρίου Κιλκίς, συμπλήρωσε το έντυπο Δ11και διατύπωσε τις αντιρρήσεις του για το έργο.  Στο Έντυπο Δ11 (απόψεων του ενδιαφερόμενου

κοινού) πολίτη κατοίκου Βαφειοχωρίου, σχολιάζεται η χωροθέτηση της δραστηριότητας, η επικινδυνότητα των υλικών που θα χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία των αποβλήτων, την πυρανίχνευση, την τεχνική έκθεση για την υπαγωγή στην οδηγία SEVESO κ.α.

Όμως, η δραστηριότητα, κατατάσσεται στην κατώτερη βαθμίδα της σχετικής Κ.Υ.Α. και επομένως η «μελέτη SEVESO» δεν αποτελεί στοιχείο του φακέλου ΜΠΕ.

 

Ο φάκελος της ΜΠΕ διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρης.

Η δραστηριότητα είναι μεταξύ των επιτρεπομένων χρήσεων του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κιλκίς για την αναφερόμενη περιοχή.

Η δραστηριότητα,  δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις Σχεδίων Διαχείρισης.

Η εταιρία υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την οριστική οριοθέτηση του υπόλοιπου τμήματος ρέματος που δεν είναι οριοθετημένο, γι αυτό και η διάρκεια ισχύος της παρούσας ΑΕΠΟ είναι τρία (3) χρόνια, προκειμένου να γίνει το παραπάνω εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

Έχουν παρέλθει όλες οι προθεσμίες (για υποβολή αντιρρήσεων, παρατηρήσεων, απαντήσεων κλπ).

 

 

Β3.      Εκπομπές

 

Αέρια απόβλητα

Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας αναμένεται παραγωγή αέριων ρύπων από δύο σημεία της γραμμής επεξεργασίας :

Από την ανάδευση των υλικών εντός των αντιδραστήρων και τη μεταφοράς τους σε αυτούς και από την αντίδραση που θα πραγματοποιείται κυρίως με την προσθήκη των υγρών χημικών.

 

Γενικά στην περίπτωση της επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων δεν αναμένεται οι παραγόμενοι ρύποι να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι σε επικίνδυνες ουσίες, όσο και σε υψηλές συγκεντρώσεις επικινδύνων ουσιών.

Στην περίπτωση της επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων στη Γραμμή 2, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα έκλυσης ουσιών όπως Η/C και υδρόθειο. Για το λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί διάφορα μέτρα.

Οι χοάνες τροφοδοσίας θα κλείνουν με πόρτες, πριν αρχίσει η μεταφορά των αποβλήτων προς τον αντιδραστήρα.

Οι κοχλιομεταφορείς θα είναι κλειστού τύπου.

Οι αντιδραστήρες θα είναι κλειστού τύπου και θα σφραγίζουν αεροστεγώς

Προβλέπεται Εγκατάσταση συστήματος απαγωγών σε όλα αυτά τα σημεία του εξοπλισμού, το οποίο θα καταλήγει σε πλυντηρίδα υγρού τύπου.

 

Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, το 70% του ρεύματος αέρα, θα οδηγείται πίσω στην είσοδο του ξηραντηρίου για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Το σύστημα συγκράτησης ρύπων θα αποτελείται από κυκλώνα, σακκόφιλτρα, φίλτρο ενεργού άνθρακα και υγρή πλυντηρίδα.

Οι ρύποι που αναμένονται από τη διαδικασία ξήρανσης είναι κυρίως σωματίδια, για το λόγο αυτό υπάρχει και το διπλό σύστημα κυκλώνα – σακκόφιλτρων, CO2, υδρατμοί, από την εξάτμιση του νερού των αποβλήτων, καθώς επίσης και κάποιες μικρές συγκεντρώσεις σε H2S και Η/C, που μπορεί να διαφύγουν κυρίως όταν επεξεργάζονται πετρελαϊκά ή επικίνδυνα οργανικά απόβλητα, που έχουν

οργανικές ενώσεις.

Επίσης υπάρχουν τρεις (3) χώροι στο κτίριο, στους οποίους μπορεί να υπάρξει έκλυση αέριων ρύπων και οι οποίοι είναι:

Χώρος αποθήκευσης Μη Επικινδύνων οργανικών αποβλήτων

Χώρος αποθήκευσης Επικινδύνων Αποβλήτων

Χώρος Αντιδραστήρα Επικινδύνων Αποβλήτων

Στους χώρους 1 και 2 έχουν επιλεγεί συστήματα φίλτρων ενεργού άνθρακα, καθώς αναμένονται κυρίως οργανικές ενώσεις να διαφεύγουν, οι οποίες θα πρέπει να δεσμευθούν πριν εξέλθει τορεύμα αέρα από το κτίριο.

Στο χώρο 3 επίσης θα υπάρχει σύστημα αναρρόφησης, που θα οδηγεί το ρεύμα αέρα σε σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα.

Γενικά δεν αναμένεται να υπάρχει διασπορά αέριων ρύπων στο περιβάλλον λόγω της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που θα εγκατασταθεί.

 

Διαχείριση Οσμών

Από την εγκατάσταση δεν αναμένονται να παράγονται οσμές, οι οποίες να διαχέονται περιβάλλον ανεξέλεγκτα, με βάση τις διαδικασίες διαχωρισμού και αποθήκευσης των αποβλήτων που έχουν περιγραφεί παραπάνω.

Εάν από τη λειτουργία της εγκατάστασης παρατηρηθεί ότι δημιουργείται όχληση με οσμές, υπάρχει η δυνατότητα της χρήση συστήματος απόσμησης.

 

Υγρά απόβλητα

Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής των εργαζομένων συλλέγονται και  οδηγούνται σε κλειστή στεγανή δεξαμενή. Θα απομακρύνονται τακτικά με βυτιοφόρο όχημα, και θα οδηγούνται στην Ε.Ε.Λ Κιλκίς.

Τα υγρά απόβλητα από τις εργασίες καθαρισμού των χώρων αποθήκευσης μη επικινδύνων ουσιών και λοιπών χώρων παραγωγής, τα οποία εκτιμώνται σε 1,00 m³/ημέρα θα οδηγούνται μέσω συλλεκτήριου αποχετευτικού δικτύου σε κλειστή δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 15,00 m³ και θα απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης. Τα υγρά απόβλητα που καταλήγουν στη συγκεκριμένη δεξαμενή θα διαχειρίζονται σαν Μη Επικίνδυνα

απόβλητα, λόγω της προέλευσής τους.

 

Τα υγρά απόβλητα από τις εργασίες καθαρισμού των χώρων αποθήκευσης και επεξεργασίας επικινδύνων ουσιών, τα οποία εκτιμώνται σε 1,5 m³/ημέρα, θα συλλέγονται σε ειδική κλειστή δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 100 m³ και θα διατίθενται σε ειδικούς φορείς διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.

Τα υγρά απόβλητα από τις πλυντηρίδες επεξεργασίας των αέριων ρύπων, τα οποία εκτιμώνται σε 1,50 m³/κύκλο λειτουργίας της πλυντρίδας, μέχρι την αντικατάστασή τους, θα συλλέγονται σε ξεχωριστό δοχείο και θα απομακρύνονται από ειδικό φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Επίσης τα υγρά απόβλητα, τα οποία προκύπτουν από τον καθαρισμό του Η/Μ εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα των δύο χοανών τροφοδοσίας, των κοχλιομεταφορέων και του αντιδραστήρα Επικινδύνων αποβλήτων, θα οδηγείται με ξεχωριστό συλλεκτήριο σύστημα αποχέτευσης στην ειδική κλειστή δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 100,00 m3, στην οποία θα καταλήγουν και τα νερά από τις πλύσεις του χώρου αποθήκευσης των Επικινδύνων Αποβλήτων. Τα υγρά απόβλητα από αυτές τις διαδικασίες θα χαρακτηρίζονται σαν Επικίνδυνα απόβλητα και θα συλ-λέγονται από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες.

Τα απόβλητα έλαια από τις εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού θα συλλέγονται σε ξεχωριστό δοχείο και θ απομακρύνονται από ειδικό φορέα διαχείρισης.

 

Το γήπεδο της εγκατάστασης θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε τα όμβρια ύδατα να μπορούν να οδηγούνται με ασφάλεια εκτός του γηπέδου και πιο συγκεκριμένα προς την δυτική πλευρά του γηπέδου, που συνορεύει με ρέμα.

Δεν αναμένεται να γίνεται ρύπανση των όμβριων με απόβλητα, τα οποία θα βρίσκονται αποθηκευμένα στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου της εγκατάστασης, καθώς έχουν ληφθεί και θα λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα απομόνωσης των χώρων, στους οποίους θα υπάρχει απόθεση αποβλήτων.

 

Στερεά απόβλητα

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου θα παράγονται αστικά απορρίμματα από το προσωπικό, θα συλλέγονται σεξεχωριστούς κάδους και θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κιλκίς.

Επίσης θα προκύπτουν απόβλητα συσκευασιών, από τις πρώτες ύλες, τα οποία θα συλλέγονταισε ειδικούς κάδους και θα δίνονται σε ειδικάαδειοδοτημένες εταιρίες.

Σε περίπτωση που ανοίξουν συσκευασίες πρώτων υλών και συγκεκριμένα γεω-πολυμερών υλικώνκαι διαφύγει υλικό σε μορφή σκόνης στο χώρο αποθήκευσης θα χρησιμοποιούνται ειδικές σκούπες, που δεν θα παράγουν σκόνη, για τη συλλογή του υλικού. Το απόβλητο αυτό θα είναι μη επικίνδυνοκαι θα δίνεται σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρία.

Σε περίπτωση που υπάρχει μικρή διαρροή των υγρών χημικών ουσιών που θα χρησιμοποιούνταιστη μονάδα, θα γίνεται χρήση κατάλληλων απορροφητικών υλικών, όπως άμμου, η οποία μετά τηχρήση της θα συλλέγεται και θα αποθη-κεύεται σε κατάλληλα δοχεία και κατόπιν θα δίνεται γιαδιαχείριση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες.

Οι κωδικοί των παραγόμενων στερεών αποβλήτων από τηλειτουργία της μονάδας ανήκουν στις κατηγορίες ΕΚΑ οι 15, 16 και 20:

 

 

Γ)         ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Πρόκειται για βιομηχανική μονάδα με μέτρια εγκατεστημένη ηλεκτρική και θερμική ισχύ που μπορεί να δέχεται μια πολύ ευρεία γκάμα επικίνδυνων και μη επικίνδυνων βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων.

Από τη μια είναι θετικό το γεγονός ότι δημιουργείται μια τέτοια γραμμή επεξεργα-σίας, αφού λύνει το χρονίζον πρόβλημα της διάθεσης πολλών ειδών αποβλήτων άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες για πολλά χρόνια συγκεντρώνουν τα απόβλητά τους, συνήθως στην περίβολο του εργοστασίου, και δεν έχουν που να τα διαθέσουν.

Από την άλλη, η παρούσα μονάδα,ποιοτικά και ποσοτικά θα δέχεται ένα σημαντικό φορτίο επικίνδυνων υλικών και θα εφαρμόζει πολύ εξειδικευμένες διαδικασίες εξουδετέρωσής τους.  Ως εκ τούτου, προκύπτει μια σειρά αρχικών και πρόσθετων πρωτοφανών όρων και προϋποθέσεων για την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης.  Η Αδειοδοτούσα Αρχή επιβάλλει επίσης μια σειρά ελέγχων για την εξακρίβωση της τήρησης των μέτρων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, οι οποίοι κατά βάση γίνονται από την ίδια την εταιρία, επιβεβαιώνοντας το γνωστό σκηνικό ότι έλεγχοι από μέρους της Διοίκησης δεν μπορούν να γίνουν.

Τυπικά, πάντως, η δραστηριότητα, κατατάσσεται στην κατώτερη βαθμίδα της σχετικής Κ.Υ.Α. και επομένως η «μελέτη SEVESO» δεν αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του φακέλου ΜΠΕ.

 

Από τη μονάδα θα προκύπτουν αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα, οι δύο τελευταίες κατηγορίες θα είναι και οι πλέον επικίνδυνες.

Πέραν της αρνητικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Κοινότητας Σταυροχωρίου και της έγγραφης αρνητικής γνώμης ενός πολίτη από το Βαφειοχώρι, δεν υπάρχουν άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις από οργανισμούς, φορείς ή υπηρεσίες.

Ως συνήθως, η ΜΠΕ τεκμηριώνει ότι όλες οι διαδικασίες της μονάδας θα γίνονται έτσι ώστε να μην βλάπτεται το περιβάλλον.

Το δύσκολο στην ιστορία αυτή είναι να τηρηθούν όλοι αυτοί οι όροι και το ακόμη δυσκολότερο να ελέγχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα η τήρησή τους από έναν τρίτο παρατηρητή (πχ Δήμος Κιλκίς, ΠΚΜ, ΑΔΚΜ, Τμήμα Περιβάλλοντος, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος).  Αλλά, αυτό είναι και το ζητούμενο σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις βιομηχανικών δραστηριοτήτων με επιβαρυντικές εκροές στην Ελλάδα.

Εάν η μονάδα αυτή εγκατασταθεί και λειτουργήσει χωρίς να δημιουργήσει περιβαλ-λοντικά προβλήματα, τότε θα είναι μάλιστα άξια περιβαλλοντικού βραβείου για την περιβαλλοντική αποφόρτιση που θα δημιουργήσει στις περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή και ευρύτερα.

Από Οικολογική Άποψη, το γεγονός ότι και η ίδια η μονάδα εξουδετέρωσης επικίνδυνων αποβλήτων θα παράγει στην έξοδο επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα, που θα παραδίδονται σε άλλες πιο κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες, περιγράφει και το φαύλο κύκλο της ισχύοντος γραμμικού παραγωγικού μοντέλου και των αδιεξόδων του.  Η ΕΕ έχει αποφασίσει εδώ και 20 χρόνια την εφαρμογή μόνο κυκλικών αειφόρων παραγωγικών διαδικασιών, αλλά αυτό μένει ακόμη κενό γράμμα.