Ο Δήμος Κιλκίς καλεί τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων και τελούν υπό καθεστώς πλήρους αναστολής των δραστηριοτήτων τους, εξαιτίας της πανδημίας της Covid – 19, να καταθέσουν αίτηση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής των δημοτικών τελών.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα υποβάλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση https: //kilkis.ctservices.gr, στο πεδίο Πληττόμενες Επιχειρήσεις

έως και τις 30 Απριλίου.

Η απαλοιφή των δημοτικών τελών προβλέπεται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Τεύχος Α/20-03-2020) στην κατεύθυνση της οποίας συνήργησε με θετική του απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς ως μέτρο στήριξης της πληττόμενης τοπικής επιχειρηματικότητας.