Άμεση λήψη μέτρων για την αποτροπή υπερχείλισης λυμάτων σε περιοχές της πόλης

Τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αποτροπή υπερχείλισης λυμάτων στις περιοχές της Παναγίας – 5ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς, Αγίου Δημητρίου, Φιλιππουπόλεως, με πρώτο τον έλεγχο των υδρορροών όλων των πολυκατοικιών και μονοκατοικιών της πόλης του Κιλκίς προέκρινε η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μετά και τη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου ο Πρόεδρός της και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Δόμησης Ανέστης Πογέλης με γονείς και κηδεμόνες του εν λόγω σχολικού συγκροτήματος.

Σε συνεννόηση με το Δήμαρχο Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη στο πλαίσιο αυτό:

– ανατίθεται κατόπιν δημοπρασίας σε ιδιώτη η καταγραφή όλων των υδρορροών (λούκια) 3.000 περίπου οικοδομών και μονοκατοικιών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο αποχέτευσης

– ελέγχονται, κατά τον ίδιο χρόνο, από κλιμάκιο της ΔΕΥΑΚ οι οικοδομές και αποστέλλονται ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες προκειμένου να αποσυνδέσουν τις υδρορροές τους από το δίκτυο αποχέτευσης

– θα καταβληθεί προσπάθεια, στα βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να εντοπιστούν και να ”απομονωθούν” σημειακά περιοχές ώστε να υλοποιηθούν τάχιστα οι δέουσες παρεμβάσεις.

Η υπερχείλιση λυμάτων στις περιοχές της Παναγίας –  5ου Δημοτικού Σχολείου, Αγίου Δημητρίου, Φιλιππουπόλεως, οι οποίες βρίσκονται σε χαμηλό σημείο της πόλης, οφείλεται στη συγκέντρωση, διά μέσου των υδρορροών, των όμβριων υδάτων στο αποχετευτικό δίκτυο το οποίο δεν υποστηρίζει μια τέτοια χρήση. Το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης του Κιλκίς είναι χωριστικό (δίκτυο αποχέτευσης – δίκτυο όμβριων υδάτων) δηλαδή απαγορεύεται η εισροή ομβρίων υδάτων στο δίκτυο καθώς μπορεί να προκληθούν: α) αδυναμία παροχέτευσης  ομβρίων υδάτων λόγω των υδραυλικών χαρακτηριστικών υπολογισμού των αγωγών β) απορρύθμιση βιολογικών διεργασιών και πρόκληση ζημιών στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κιλκίς γ) υπερχείλιση των λυμάτων επί των οδών ή σε οικίες σε περιόδους βροχοπτώσεων.

Εξαιτίας της εισροής όμβριων υδάτων στο αποχετευτικό δίκτυο οι δυνατότητες απορρόφησής του (υπολογίζονται στο 70%) υπερβαίνουν τη μέγιστη πλήρωση με αποτέλεσμα η περίσσεια λυμάτων να εκτονώνεται στα χαμηλά σημεία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Κιλκίς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Υπηρεσία Καθαριότητας) σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μερίμνησαν τάχιστα για:

– την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου, το οποίο αντικατέστησε καγκελόπορτα του σχολείου προκειμένου να εμποδίζεται η είσοδος όμβριων υδάτων μέσα στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου

– την αποκατάσταση βλάβης σε φρεάτιο εντός του σχολικού προαυλίου και τη σύνδεσή του με το δίκτυο όμβριων υδάτων

– τον καθαρισμό της περιοχής και την απολύμανση του προαύλειου σχολικού χώρου, αμέσως μετά τις εκδηλωθείσες βροχοπτώσεις.

Ο Δήμος Κιλκίς και η ΔΕΥΑΚ ζητούν τη συνδρομή και συνεργασία όλων των πολιτών για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί και τους παροτρύνουν να ελέγξουν τις υδρορροές τους άμεσα και να τις αποσυνδέσουν από το αποχετευτικό δίκτυο ώστε να διευκολύνουν το έργο τους, να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας που ζουν στις ως άνω περιοχές  και να εγγυηθούν μαζί μας ασφαλείς συνθήκες για τη μετακίνηση του μαθητικού πληθυσμού στο σχολείο του.

Ο Δήμος Κιλκίς και η ΔΕΥΑΚ αναλαμβάνουν την ευθύνη στο μέτρο που τους αναλογεί και οι ενεργοί και υπεύθυνοι συμπολίτες μας οφείλουν μαζί μας να πράξουν το ίδιο για να δώσουμε άμεσα και αποτελεσματικά την ενδεδειγμένη λύση.