Προς τους Υπουργούς:          Παιδείας, κ. Ν. Κεραμέως

Προστασίας του Πολίτη, κ. Μ. Χρυσοχοϊδη

Θέμα: «Αίτημα συνέχισης μαθημάτων του εσπερινού λυκείου και γυμνασίου Κιλκίς μέσω  διαδικτύου»

Κύριοι Υπουργοί,

Σας προωθώ το αίτημα των μαθητών του εσπερινού λυκείου και γυμνασίου Κιλκίς για συνέχιση των μαθημάτων τους μέσω διαδικτύου, το οποίο στοιχειοθετούν πλήρως με βάση δεδομένα που αποδεικνύουν την υγειονομική επικινδυνότητα της έναρξης δια ζώσης μαθημάτων λόγω covid 19.

Παρακαλώ να δείτε με προσοχή το εν λόγω αίτημα και να μας ενημερώσετε για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

Ο αναφέρων βουλευτής

Γεώργιος Φραγγίδης