Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μας για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρουμε στα μέλη μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στη Βιβλιοθήκη θα βρείτε επιπλέον:

  • 800 νέους τίτλους βιβλίων που προστίθενται σταδιακά στην ήδη πλούσια συλλογή μας.
  • Δυνατότητα δανεισμού tablet από τα ενήλικα μέλη για περίοδο 10 ημερών με δυνατότητα ανανέωσης επιπλέον 10 ημερών.
  • Δυνατότητα δανεισμού e-reader από τα ενήλικα μέλη για περίοδο 20 ημερών με δυνατότητα ανανέωσης επιπλέον 20 ημερών.
  • Δανεισμός επιτραπέζιων παιχνιδιών στα μέλη μας για περίοδο 10 ημερών με δυνατότητα ανανέωσης επιπλέον 10 ημερών.
  • Δυνατότητα χρήσης από τα μέλη μας των Η/Υ που βρίσκονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης προκειμένου να εξυπηρετηθούν και για ηλεκτρονικές τους εργασίες (π.χ. έκδοση και εκτύπωση πιστοποιητικών, απογραφή κλπ).

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.

Για την είσοδο σας στο χώρο της Βιβλιοθήκης απαιτούνται:

Πιστοποιητικό εμβολιασμού και έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κλπ)

Πιστοποιητικό νόσησης και έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας, διαβατήριο κλπ)

Αρνητικό πιστοποιητικό διενέργειας rapid-test 48ωρών και έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας, διαβατήριο κλπ)

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να διαθέτουν ευανάγνωστο QRCODE προκειμένου να σκανάρεται από το προσωπικό.

Για του ανήλικους απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικό αρνητικού σελφ-τεστ το οποίο θα έχει δηλωθεί στη σελίδα www.self-testing.gov.gr (οι σχολικές κάρτες και η δήλωση edupass δε γίνονται δεκτές).