Στις 24-10-2019 ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κιλκίς, κ.Ανδρέας Βεργίδης, μετέβη στον κόμβο εισόδου της πόλης του Κιλκίς (21η Ιουνίου) ώστε να πραγματοποιήσει επιτόπια αυτοψία αλλά και να ενημερωθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από εκπρόσωπο του αναδόχου, για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Κ.Μ. (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)», Υποέργο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Κιλκίς για τα έτη 2017, 2018 και 2019».

Το έργο αυτό αρχικού προϋπολογισμού 900.000,00 €, χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αποσκοπεί στη συντήρηση και αποκατάσταση, καθώς και διαγράμμιση των τμημάτων που θα συντηρηθούν, τμημάτων επιφάνειας του οδοστρώματος του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, αρμοδιότητας συντήρησης Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς και πιο συγκεκριμένα σε τμήματα των κάτωθι οδών:

 • Π.Ε.Ο.65 από Όρια Ν.Θεσσαλονίκης μέχρι κόμβο Ν.Σάντας
 • Π.Ε.Ο.65 από Κόμβο Ν.Σάντας μέχρι Κρηστώνη
 • Επ.Ο.2 Ευκαρπία-Βάθη-Κάτω Θεοδωράκι-Όρια Ν.Σερρών
 • Επ.Ο.4 Κοκκινιά-Αγ.Μάρκος-Κ.Θεοδωράκι
 • Επ.Ο.6 Κιλκίς-Κάτω Ποταμιά-Στεφάνια-Καρτερές
 • Επ.Ο.8 Κιλκίς-Δαφνοχώρι-Π.Γυναικόκαστρο-Ν.Συρράκο
 • Επ.Ο.10 Κιλκίς-Μεταλλικό-Ελευθεροχώρι-Χέρσο-Δροσάτο-Μυριόφυτο-Σ.Σ. Μουριών-Αγία Παρασκευή
 • Επ.Ο.11 Χέρσο-Μεγάλη Στέρνα-Πολύκαστρο
 • Επ.Ο.13 Μικρόβρυση-Μουριές
 • Επ.Ο.14 Κόμβος Ν.Σάντας-Ν.Σάντα-Δρυμός
 • Επ.Ο.15 Μικρόκαμπος-Ξηροχώρι
 • Επ.Ο.16 Αξιούπολη-Πηγή-Σκρά-Όρια Ν.Πέλλας
 • Επ.Ο.18 Αξιούπολη-Ευρωπός-Άγιος Πέτρος-Όρια Ν.Πέλλας
 • Επ.Ο.19 το τμήμα Γουμένισσα – Καστανερή – Όρια Ν.Πέλλας

Οι εργασίες αυτές αφενός είναι απαραίτητες για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας και  αφετέρου θα βελτιώσουν την υφισταμένη κατάσταση των οδοστρωμάτων σε όποια τμήματα του οδικού δικτύου γίνουν, μέχρις εξαντλήσεως των διατιθέμενων πιστώσεων.