Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός  BlueGreen Development και το  Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) συνδιοργανώνουν το φετινό διαδικτυακό συνέδριο Think Green Think Ecology το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18-19 Φεβρουαρίου 2021 και θα προβληθεί ζωντανά από τα social media του oργανισμού BlueGreen Development.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν σημαντικές μελέτες που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα δοθούν κατευθύνσεις και πληροφορίες από ερευνητές στο χώρο της γεωργίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμη, θα δοθεί βήμα στην παρουσίαση επιτυχημένων πράσινων επιχειρηματικών ιδεών και στην προβολή καλών πρακτικών  που εφαρμόζονται σε διάφορους κλάδους οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα στον άνθρωπο και το περιβάλλον και υιοθετούν όλο και περισσότερο πρότυπα πράσινης ανάπτυξης .

Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική αναφορά που θα γίνει στην Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία και τα μοντέλα πράσινης ανάπτυξης, καθώς και η πολύ ενδιαφέρουσα  σύνδεση συνεδριακού τουρισμού και πράσινης ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, το αναλυτικό πρόγραμμα των ομιλιών καθώς και τη φόρμα εγγραφής  στην ιστοσελίδα www.think-green.weebly.com.