Ολοκληρώθηκαν τη Μ. Τρίτη, οι εργασίες διαγράμμισης που εκτελεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς στον παραλίμνιο δρόμο Δοϊράνης – Μουριές, στην επαρχιακή οδό 13 (Μικρόβρυση – Μουριές) και στην επαρχιακή οδό 10 (Μουριές – Σ.Σ. Μουριών – Αγία Παραασκευή).

Αξιοποιώντας στο έπακρο τα στελέχη της και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει (μηχάνημα έργου διαγραμμίσεων), η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς εκτέλεσε εργασίες οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των κινουμένων επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της.

Σημειώνεται ότι, με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού προμήθειας υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου 2020 και την παραλαβή του υλικού, θα συνεχιστούν οι εργασίες διαγραμμίσεων από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς σε τμήματα του οδικού δικτύου που χρήζουν τέτοιων παρεμβάσεων (διαγραμμίσεων), για το έτος 2021.