Διακοπή ρευματοδότησης στο ανατολικό τμήμα της πόλης του Κιλκίς

Από το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 θα διακοπεί η παροχή ρεύματος από τις 08:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. στο ανατολικό τμήμα της πόλης του Κιλκίς (από την Περιφερειακή Ενότητα έως και την οδό Εθν. Αντίστασης (κάτω από την 21ης Ιουνίου)) λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο της περιοχής.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών το συντομότερο δυνατόν και την επαναφορά του ρεύματος σε χρόνο μικρότερο της προγραμματισμένης διακοπής.

Ο ΔΕΔΔΗΕ συνιστά στους κατοίκους της περιοχής να αποφύγουν κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν να βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών. Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης, οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

Επιπλέον, στο πλαίσιο εργασιών του έργου υπογείωσης των Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας στην οδό Γ. Καπέτα, θα εκτελεστούν εργασίες τοποθέτησης στύλων και διακοπτών. Για όλους ασφαλείας θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Καπέτα (από Φιλιππουπόλεως έως Ανατολικής Ρωμυλίας) ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Τηλ. Επικοινωνίας: 23410 80115