Δήλωση Γεωργαντά για τον αποκλεισμό των βιοκαλλιεργητών του Κιλκίς

Aνακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για την ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας στο μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020. Δυστυχώς από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επαληθεύτηκαν οι ενστάσεις μας για τα κριτήρια τα οποία είχαν τεθεί αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτά εφαρμόστηκαν όχι πια σε επίπεδο Περιφερειών, όπως παλιά, αλλά σε ολόκληρη την χώρα.

Οι παλιοί βιοκαλλιεργητές του Κιλκίς κυριολεκτικά εξοντώνονται καθώς από τις 630 εγκρίθηκαν μόνο 30 δηλώσεις! Η ίδια εικόνα υπάρχει σε όλη την Κεντρική Μακεδονία στην οποία συνολικά εγκρίθηκαν 96 αιτήσεις. Ο άδικος χαρακτήρας των κριτηρίων αλλά και οι γεωγραφικές ανισοκατανομές που προέκυψαν οδήγησαν σε πολύ μικρό αριθμό εγκρίσεων, τόσο για τους παλιούς, όσο και για τους νεοεισερχόμενους βιοκαλλιεργητές.

Οι συνέπειες των επιλογών και των πρακτικών της Κυβέρνησης είναι καταστροφικές για την βιοκαλλιέργεια στο νομό Κιλκίς και είναι αναγκαίο στην επόμενη φάση του προγράμματος να γίνουν οι διορθωτικές εκείνες παρεμβάσεις, που θα επιτρέψουν τη δίκαιη αξιολόγηση και την ουσιαστική ενίσχυση καλλιεργητών, που επένδυσαν ή επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτόν τον τομέα δείχνοντας εμπιστοσύνη στις κυβερνητικές δεσμεύσεις.