Για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές δηλώνω δημόσια και ξεκάθαρα την άποψή μου και εντός του μέχρι τούδε πλαισίου της Νέας Δημοκρατίας.

Ο νόμος για τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι απαγορευτικός για άσκηση διοίκησης και αυτό όχι μόνο λόγω της απλής αναλογικής που προβλέπει, αλλά και από την αδυναμία στοιχειώδους κυβερνησιμότητας για τον Δήμαρχο που θα εκλεγεί. Σε όλα τα δημοκρατικά πολιτεύματα, σε όλες τις βαθμίδες, υπάρχει η πρόβλεψη για άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας από τον εκλεγμένο αρμόδιο προς τούτο, όχι όμως στην τωρινή Ελλάδα.

Οι εκλογές για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση έχουν ξεχωριστό γνώρισμα, γιατί έχουν δοθεί εκτελεστικές αρμοδιότητες από την πολιτεία σε πολλούς τομείς, αναλογικές της κυβερνήσεως.

Γι’αυτό στηρίζω ανεπιφύλακτα την υποψηφιότητα του Απόστολου Τζιτζικώστα, που είμαι συνεργάτης του και αρωγός στις προσπάθειες που καταβάλει για ό,τι καλλίτερο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πιστεύω δε η επανεκλογή του να συνοδευθεί από υπηρέτηση υψηλότερων στόχων με κυβέρνηση την Νέα Δημοκρατία.

Για τις υποψηφιότητες στους Δήμους του Νομού μας, ξεκαθαρίζω ότι είμαι απέναντι σε ό,τι και όποιους αντιστρατεύονται την πολιτική της ευρείας παράταξης που ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Σ’ αυτήν την παράταξη, ο διάλογος και η διαβούλευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύμπτυξη των αυτοδιοικητικών δυνάμεων και την ενιαία έκφραση από πρόσωπο κοινής αποδοχής με απήχηση στην τοπική κοινωνία.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε πρωτοβουλία, κάθε φιλοδοξία στηριζόμενη από πολιτικά ή αυτοδιοικητικά κίνητρα, με πρόσωπα από την ευρεία παράταξη, τίθενται ενώπιον της τοπικής κοινωνίας. Οι δημότες καλούνται να αναδείξουν τους εκπροσώπους που είναι καταλληλότεροι να διεκπεραιώσουν τα τοπικά ζητήματα.

Παραμένω στο δόγμα που με οδήγησε στη ζωή και στην πολιτική, «ίσια και καθαρά». Στη δημοκρατία των τοπικών κοινωνιών, υπάρχουν οι αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες που διέπουν την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η δυνατότητα επιλογής προσώπων εντός αυτών των αρχών και αξιών, για να τους εκπροσωπήσουν.

Δεν υπολογίζω, δεν κρύβομαι, δεν διαπραγματεύομαι τις ιδέες της παράταξής μου και την πολιτική μου συμπεριφορά. Πάντα ίσια και καθαρά. Γιατί λέω αυτό που θα κάνω και κάνω αυτό που είπα.

Κώστας Κιλτίδης

πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ν.Δ. ν. Κιλκίς