Δήλωση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς για υποτιθέμενο διαδικαστικό πραξικόπημα

Μήπως πρέπει οι δημοτικοί σύμβουλοι να διαβάσουν τον Κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου;

Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθήσαμε δημόσιες τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης για δήθεν πραξικόπημα και καταστρατήγηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς που έγινε με υπαιτιότητα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την κατάτμηση οικοπέδου για το οποίο υπάρχει η σκέψη αξιοποίησής του ως Δικαστικό Μέγαρο. Αναφέρομαι ακριβέστερα στην πρόταση αναβολής του εν λόγω θέματος από την αντιπολίτευση η οποία και απορρίφθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Βαφειάδης αμφισβητώντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τη μη αναβολή του θέματος έθεσε ερωτηματικά σχετικά με τον τρόπο που προσμετρήθηκε η ψήφος του απόντα κατά την ψηφοφορία δημοτικού συμβούλου Δημήτρη Δημητρίου. Όπως αδιαμφισβήτητα προκύπτει από την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών της συνεδρίασης, ο κ. Δημητρίου ήταν παρών κατά την έναρξη της συνεδρίασης και αποχώρησε στη συνέχεια χωρίς να δηλώσει την αποχώρησή του για να καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης και ως εκ τούτου τη στιγμή της ψηφοφορίας, ενώ έλειπε από την αίθουσα της συνεδρίασης, θεωρείτο παρών. Το  εύλογο ερώτημα που ανέκυπτε κατά τη διαδικασία ήταν: Τι ψήφο προβλέπεται ότι δίνει ο κ. Δημητρίου βάσει του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου; Ο κανονισμός τον οποίο υπερψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς (απόφαση 177/2016) με τη θετική ψήφο και του κ. Βαφειάδη, είναι απόλυτα σαφής. Στο άρθρο 11 παρ. 6 του κανονισμού αναφέρεται: ”Σε περίπτωση αποχώρησης δημοτικού συμβούλου από τη συνεδρίαση, έχει υποχρέωση να το δηλώνει στο Προεδρείο, άλλως θεωρείται παρών. Δημοτικός σύμβουλος που βρίσκεται εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία ενός θέματος, θεωρείται ότι ψηφίζει υπέρ του θέματος, όπως το εισηγείται η Διοίκηση, εκτός κι αν ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης στην οποία ανήκει, δηλώνει ότι συνολικώς η παράταξη το καταψηφίζει”.  Επομένως, με απόλυτα νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τον κανονισμό ο κ. Δημητρίου θεωρήθηκε παρών και η ψήφος του προσμετρήθηκε στην εισήγηση του Δημάρχου με αποτέλεσμα να προκύψει ισοψηφία (20-20) και με την ψήφο του Προέδρου που τάχθηκε κατά της αναβολής να απορριφθεί το αίτημα αναβολής της συζήτησης του θέματος.

Η εκ των υστέρων επίκληση της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διά νεύματος ενημέρωσή της σχετικά με την αποχώρηση του κ. Δημητρίου από τον τελευταίο, είναι προσχηματική και δε θα  μπορούσε να επηρεάσει την έκβαση της ψηφοφορίας υπέρ της αναβολής του θέματος, δοθέντος του ότι είχε τη δυνατότητα ενημέρωσης του Προεδρείου και του Δημοτικού Συμβουλίου την ώρα της ψηφοφορίας και δεν το έπραξε.

Είναι λυπηρό, δημοτικοί σύμβουλοι που υπερψήφισαν οι ίδιοι τον «Κανονισμό Εργασιών» του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς τον Μάιο του 2016, μετά από εισήγηση του τότε Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Τσογγίδη, να λειτουργούν με αυθαιρεσία σε βάρος του και να αντιδρούν αβάσιμα σήμερα.

Είναι εξίσου λυπηρό το γεγονός ότι ασεβούν κατά της δικής τους βούλησης και απόφασης για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που οι ίδιοι προέκριναν. Είναι δε προκλητική η επίρριψη ευθυνών στον σημερινό Πρόεδρο για παραβίαση του κανονισμού, συνοδευόμενη μάλιστα από βαρύγδουπες δηλώσεις περί διαδικαστικού πραξικοπήματος όταν ο Πρόεδρος επιχειρεί να προστατέψει τη νομιμότητα συγκρότησης του κανονισμού και των συνδιαμορφωτών του, δηλ. των δημοτικών συμβούλων που τον υπερψήφισαν. Ο απώτερος σκοπός τους όμως είναι πρόδηλος: να απαξιώσουν το θεσμικό ρόλο του Προέδρου και να πλήξουν το κύρος του.

Δυστυχώς, η αντιπολιτευτική διάθεση ορισμένων δημοτικών συμβούλων δεν τους επιτρέπει να κατανοήσουν ψύχραιμα και υπεύθυνα τις θεσμικές διαδικασίες, υπηρετώντας το συμφέρον των πολιτών του Δήμου Κιλκίς.

Όλοι κρινόμαστε, και οι κρίνοντες κρίνονται!

Οι πολίτες έχουν εξάγει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα από την επεισοδιακή πράγματι τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς. Έχουν αντιληφθεί ποιες είναι οι δυνάμεις της οπισθοδρόμησης, της αναβλητικότητας  και ποιες είναι οι δυνάμεις που θέλουν να πάει Μπροστά ο τόπος μας και παλεύουν με κάθε τρόπο για να αποκτήσει προστιθέμενη αξία η δημοτική περιουσία και να αξιοποιηθεί για τη δική τους ωφέλεια.

Με νόμιμες ενέργειες στο φως της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας και σταθερά απέναντι στη γκρίζα ζώνη που θέλει να καταβυθίσει μια ολόκληρη κοινωνία με προσχήματα, τακτικισμούς και στασιμότητα.

Παύλος Θωμαϊδης

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς