Να αξιοποιήσουν τις ευεργετικές πρόνοιες του Ν. 4764/2020 για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους καλεί τους οφειλέτες του ο Δήμος Κιλκίς.

Η ρύθμιση αφορά μόνο οφειλές που βεβαιώθηκαν εν μέσω Covid-19, από 15.02.2020 έως και τις 28.02.2021, όπως και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του Νόμου.

Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέχρι και σε εκατό δόσεις και να πετύχουν έκπτωση έως και 100% στις προσαυξήσεις.

Ειδικότερα στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οι παρακάτω οφειλέτες:

– Νομικά πρόσωπα που εντάσσονται σε ΚΑΔ που έχουν πληγεί από τον Covid-19.

– Φυσικά πρόσωπα που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή λόγω Covid-19,

β) είναι άνεργοι

γ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για την στήριξή τους λόγω Covid-19,

δ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής λόγω Covid-19.

 Η ρύθμιση των οφειλών γίνεται αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.e-kilkis.gr) με επόμενα βήματα αναζήτησης την πλατφόρμα Ψηφιακές Υπηρεσίες > Τμήμα Ταμείου > Αίτηση ρύθμισης Ν. 4764/2020 κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet.

Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση λήγει στις 30 Ιουνίου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ. επικοινωνίας 23413 52177 και 52180.