Ο Δήμος Κιλκίς απλώνει στοργικά ένα χέρι βοήθειας στους ηλικιωμένους συνανθρώπους που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον και αναλαμβάνει τη μετακίνησή τους προς και από τα εμβολιαστικά κέντρα για τον εμβολιασμό τους στο πλαίσιο της εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού για την Covid – 19.

Από αύριο Τρίτη 16 Φεβρουαρίου το προσωπικό  του προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί τη μεταφορά ηλικιωμένων με σοβαρά προβλήματα υγείας και μοναχικών ατόμων που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία και  αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους να μεταβούν στα εμβολιαστικά κέντρα. Οι ανάγκες μετακίνησής τους θα καλυφθούν με δύο οχήματα του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται να ενημερώσουν για την ημέρα και την ώρα του ραντεβού για τον εμβολιασμό τους προκειμένου να προγραμματιστεί έγκαιρα η μεταφορά τους στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας τηλ. επικοινωνίας 23413 52287, 23413 52283 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 – 14:00.

Διευκρινίζεται ότι η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα από το καθορισμένο ραντεβού τους.   

Για τον εμβολιασμό τους την ημέρα του προγραμματισμένου ραντεβού οι ηλικιωμένοι οφείλουν:

-να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους

– να γνωρίζουν  τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ), τον αριθμό του μητρώου κοινωνικής τους ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου (ΑΦΜ), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση του ραντεβού τους.

Επιπλέον, να φέρουν τον κωδικό QR, όπως δημιουργήθηκε κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (γραπτό μήνυμα SMS ή e-mail).