Δήμος Κιλκίς

Γ. Καπέτα 17 – 61100 – Κιλκίς

23413 52100 – 102

[email protected]

Σπήλαιο Κιλκίς

23410 20054

Υπ. Επικοινωνίας: Βασίλης Μακρίδης