Στις 13 Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο έκλεισε ο κύκλος εκπαίδευσης των προπονητών της πρώτης και δεύτερης σχολής προπονητών Muay Thai .  Οι σχολές πραγματοποιήθηκαν από την επίσημη Πανελλήνια Ομοσπονδία ΜΟΥΑΙΤΑΙ και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με στόχο την ολοκλήρωση της Αναγνώρισης και της δημιουργίας Αναγνωρισμενων Προπονητών στο Ολυμπιακό Άθλημα πλέον του Muay Thai.

Η πρώτη  σχολή διήρκησε σχεδόν δύο χρόνια και το Σάββατο 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η απονομή των διπλωμάτων σε αυτούς που πέτυχαν στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις της.
Από το Κιλκίς έδωσε το παρόν ο προπονητής του συλλόγου Άθλος Κιλκίς Πουντζουκίδης Κωνσταντίνος όπου τελείωσε με επιτυχία και παρέλαβε το πτυχίο του από την πρώτη σχολή που του δίνει το δικαίωμα της άσκησης  επαγγέλματος του Προπονητή Muay thai από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι σημαντικό να καταγραφεί ότι είναι η πρώτη σχολή που έχει δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο άθλημα μετά την αναγνώριση του σε επίσημο Ολυμπιακό άθλημα  και σε αυτήν  την σχολή συμμετείχε ο Κιλκισιώτης Προπονητής.
Μετά το πέρας της απονομής ο Πουντζουκίδης Κωνσταντίνος δήλωσε: “Ένας κύκλος εκπαίδευσης έκλεισε και ολοκληρώθηκε ένα όνειρο που είχαμε όλοι μας και ήταν της Αναγνώρισης του αθλήματος του Muay Thai σε Ολυμπιακό Άθλημα. Σήμερα αποκτώντας το πτυχίο του προπονητή Muay thai της πρώτης σχολής της Γ.Γ.Α  αποκτάμε την ευθύνη και το βάρος της Ανάπτυξης του Ολυμπιακου αθλήματος ΜΟΥΑΙΤΑΙ στην χώρα μας και μας καταγραφεί η Ιστορία ως τους πρώτους επίσημους προπονητές του αθλήματος. Ευτυχής είναι η λέξη που εκφράζει τα συναισθήματα μου και χαρά για την επίτευξη του στόχου”.