Στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων συναντήσεών της, η Φωτογραφική Ομάδα Κιλκίς
φιλοξένησε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 στον χώρο της, τον φωτογράφο Λευτέρη
Μυλωθρίδη.
Στο εξαιρετικά ευχάριστο και ενδιαφέρον φωτογραφικό απόγευμα, όπως
εξελίχθηκε, τόσο τα νέα όσο και τα παλιά μέλη της ομάδας είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν μαζί του και να του θέσουν ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία του στον χώρο.
Από την πλευρά του, ο φιλικότατος και πάντα πρόθυμος να μοιραστεί τις γνώσεις
του Λευτέρης, αναφέρθηκε στην πορεία του και έδωσε χρήσιμες συμβουλές στην ομάδα
σχετικά με τους τρόπους δημιουργικής έκφρασης μέσω της φωτογραφίας.
Οι συναντήσεις της Φωτογραφικής Ομάδας Κιλκίς πραγματοποιούνται κάθε
Τετάρτη, 7-9μ.μ. στον χώρο της Πολιτιστικής Εταιρείας Εκπαιδευτικών με διαφορετική
θεματολογία κάθε φορά (θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, γνωριμία με το έργο μεγάλων
φωτογράφων, παρουσίαση φωτογραφιών, φωτοβόλτες, κ.α.).
Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία της Ομάδας, στη σελίδα της στο
facebook: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΙΛΚΙΣ.