Έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής
Μακεδονίας για τα οξυμένα ζητήματα του αγροδιατροφικού τομέα ζητά με
επερώτησή της η περιφερειακή παράταξη «Πράξεις για τη Μακεδονία.
«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη της χώρας στον
αγροδιατροφικό τομέα καλύπτοντας πάνω από το 20% αυτού στο σύνολο της χώρας.
Η κρίση συνεπώς που έχει οξυνθεί το τελευταίο διάστημα δεν είναι απειλή μόνο για
τον τομέα αυτόν, τις μονάδες, τις επιχειρήσεις και τους απασχολούμενους του, αλλά
αφορά όλους μας στην Κεντρική Μακεδονία» επισημαίνεται στην επερώτηση. Για το
λόγο αυτό ζητά τη λήψη μέτρων για την προστασία της παραγωγής και προτείνει
συγκεκριμένες λύσεις.

(Επισυνάπτεται το κείμενο της επερώτησης)
ΠΡΟΣ
1. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
2. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη 18-04-2022

ΘΕΜΑ : Έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
για τα οξυμένα ζητήματα του Αγροδιατροφικού Τομέα.
Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Όπως γνωρίζετε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη της χώρας
στον αγροδιατροφικό τομέα καλύπτοντας πάνω από το 20% αυτού στο σύνολο της

χώρας. Η κρίση συνεπώς που έχει οξυνθεί το τελευταίο διάστημα δεν είναι απειλή
μόνο για τον τομέα αυτόν, τις μονάδες, τις επιχειρήσεις και τους απασχολούμενους
του, αλλά αφορά όλους μας στην Κεντρική Μακεδονία. Η πολιτεία δείχνει αδύνατη
και απρόθυμη να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να περιορίσει τις
επιπτώσεις της κρίσης. Κρύβεται πίσω από τη δικαιολογία ότι το φαινόμενο είναι
κυρίως εισαγόμενο και αρκείται σε ημίμετρα και ψίχουλα.
Οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, το ρεύμα, τις ζωοτροφές, τα λιπάσματα και τα
αγροεφόδια, σε συνδυασμό με τις αστοχίες και καθυστερήσεις του προγράμματος για
τους νέους αγρότες και ευρύτερα την αγροτική ανάπτυξη έχουν φέρει την κατάσταση
στο μη περαιτέρω. Αν επιπλέον συνυπολογίσουμε την έλλειψη ουσιαστικού σχεδίου
για την επάρκεια σε σιτάρι, καλαμπόκι και ζωοτροφές, την συμβουλευτική των
αγροτών, την υποστελέχωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και πιο
μακροπρόθεσμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα του
αγροδιατροφικού τομέα στην νέα εποχή της κλιματικής αλλαγής, της καινοτομίας και
της ψηφιακής επανάστασης, μέσω της αξιοποίησης της νέας ΚΑΠ, του Ταμείου
Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα.
Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι απολύτως αναγκαία η άμεση συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου, με μόνο θέμα τις επιπτώσεις της κρίσης στον
αγροδιατροφικό τομέα και να κληθούν σε αυτή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να
διερευνηθεί η δυνατότητα η συνεδρίαση να είναι δια ζώσης σε κατάλληλη αίθουσα.
Πιστεύουμε ότι είναι απόλυτα εφικτό να κρατήσουμε παραγωγικό τον πρωτογενή
τομέα και να αποφύγουμε την επισιτιστική κρίση.
-Η Περιφέρεια να διεκδικήσει την κατάργηση και επιστροφή του ΕΦΚ του
πετρελαίου κίνησης και του φυσικού αερίου, την κάλυψη της ρήτρας
αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης, την
επιδότηση του κόστους των λιπασμάτων και των πρώτων υλών κατά το τμήμα που
οφείλεται στην αύξηση του κόστους ενέργειας, την χορήγηση καλλιεργητικών
δανείων και τη ρύθμιση των χρεών των αγροτών λόγω της πανδημίας και της κρίσης
και την καταβολή των ενισχύσεων που καθυστερούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των
αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.
-Η Περιφέρεια μπορεί να συμβάλλει σχεδόν πλήρως στην επιδότηση του
κόστους των ζωοτροφών, ώστε να κρατηθεί στη ζωή η κτηνοτροφία μας.
Είναι τέλος ύψιστη προτεραιότητα:
α) η τροποποίηση του Εθνικού Στρατηγικού σχεδίου 2021-2027 για στήριξη με
συνδεδεμένες ενισχύσεις της παραγωγής σιτηρών και ζωοτροφών και η ενίσχυση
παραγωγικών καλλιεργειών και επενδύσεων,
β) η αύξηση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης των έργων ΑΠΕ σε
γεωργούς και Οργανώσεις για μόνιμη λύση, με την ενίσχυση του δικτύου για την
άμεση διασύνδεση των υφιστάμενων έργων ΑΠΕ, τη χρηματοδότηση εγκατάστασης
ΑΠΕ στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τη χρηματοδότηση της σύστασης ενεργειακών
κοινοτήτων των αγροτών και των επενδύσεων σε ΑΠΕ (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ,
Συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών) και ενεργοποίηση του net metering και
χρηματοδότηση εγκατάστασης ΑΠΕ στις μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης
αγροτικών προϊόντων.