Το σταθερό αίτημα της ακαδημαϊκής  κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας  για την ενίσχυση του πανεπιστημιακού τμήματος στο Κιλκίς γίνεται πραγματικότητα.

Ένα δεύτερο πρόγραμμα σπουδών , στο τμήμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας στο Κιλκίς , ξεκινάει άμεσα καθώς η πρυτανική αρχή επιδιώκει την ακαδημαϊκή πληρότητα, αλλά και την πλήρη αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών. Δρομολογούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έναρξη δεύτερου προγράμματος σπουδών με αντικείμενο συναφές με αυτό του τμήματος που ήδη λειτουργεί , όπως δήλωσε σήμερα ο πρύτανης κύριος Αγγελόπουλος παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πλέον στο μηχανογραφικό δελτίο του 2025 οι μαθητές όλης της χώρας θα βρουν ως επιλογή για το Τμήμα του Κιλκίς , εκτός από το υφιστάμενο πρόγραμμα «Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης» και ένα δεύτερο πρόγραμμα.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πρυτανική Αρχή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας για την ικανοποίηση ενός πάγιου αλλά κυρίως δίκαιου αιτήματος της κοινωνίας του Κιλκίς, και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κύριο Πιερρακάκη που υποστηρίζει την ενίσχυση του Τμήματος , πράττοντας ό,τι είναι αναγκαίο προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώθηκε ήδη η χρηματοδότηση με ποσό ύψους 500.000 ευρώ με σκοπό την ανακαίνιση -συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων.