Επανεκκίνηση επενδύσεων στο Κιλκίς μέσω LEADER

Απόλυτα επιτυχής η Πρόσκληση της ΑΝΚΙ για προτάσεις με υπερκάλυψη 219%

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 10.10.2019 η διαδικασία υποβολής προτάσεων στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD (παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα) της Αναπτυξιακής Κιλκίς στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε επιβεβαίωσε τις προσδοκίες, τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις της διοίκησης και των στελεχών της ΑΝΚΙ. Η Πρόσκληση, με δυνητικούς δικαιούχους κυρίως Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις είχε συνολικό αρχικό εγκεκριμένο ποσό 2.556.00€. Υπεβλήθησαν 43 προτάσεις (αιτήσεις στήριξης) ύψους 9.612.962€ με 5.608.671€ αιτούμενη δημόσια ενίσχυση, υπερκαλύπτοντας κατά 219% το αρχικά διατιθέμενο ποσό.

Το Κιλκίς δείχνει ότι εισέρχεται όντως σε φάση επανεκκίνησης. Η θετική ανταπόκριση στην Πρόσκληση της τοπικής στρατηγικής της ΑΝΚΙ για επενδύσεις, συνιστά θετική ανταπόκριση και στις προκλήσεις των καιρών για ανάσχεση της αποεπένδυσης, για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, για καλύτερη ποιότητα ζωής στον ν. Κιλκίς.

Οι υποβληθείσες προτάσεις από αγρότες, από νέους και νέες, από επιχειρηματίες, από επιστήμονες, παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρουσα διασπορά με προϋπολογισμούς από 18.104€ έως 600.000€ και μέσο όρο επένδυσης τις 263.143€. Έντονο ενδιαφέρον, με υπερκάλυψη του διαθέσιμου κονδυλίου κατά 170% (7 προτάσεις), καταγράφηκε στον τομέα της αγροδιατροφής που συνιστούσε και τομέα στόχο της ΑΝΚΙ, και συγκεκριμένα στις δράσεις μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορία γεωργικών προϊόντων, των τοπικών μας προϊόντων που ενισχύουν την ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα του Κιλκίς και την αγροτική οικονομία του. Στο ίδιο μήκος κύματος, είναι επίσης σημαντικό το ενδιαφέρον για επενδύσεις αγροτών στην δημιουργία οικοτεχνιών και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων (5 προτάσεις με υπερκάλυψη 212%).

Παράλληλα, αντικατοπτρίζοντας και την υφιστάμενη κατάσταση του τοπικού παραγωγικού κυκλώματος, υψηλότατο ενδιαφέρον καταγράφηκε στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες) με υπερκάλυψη κατά 838% (11 προτάσεις) καθώς και στον δευτερογενή τομέα (βιοτεχνίες) με υπερκάλυψη κατά 275% (7 προτάσεις). Αναμενόμενα μικρό ενδιαφέρον (4 προτάσεις) καταγράφηκε στον τομέα του τουρισμού επιβεβαιώνοντας ότι πρέπει πολλά ακόμη να γίνουν στον αδικημένο αλλά με τόσες προοπτικές αυτό τομέα της τοπικής οικονομίας για να ενεργοποιηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Τα πρώτα αυτά στατιστικά ευρήματα τεκμηριώνουν απόλυτα τα αποτελέσματα της μακρόχρονης διαβούλευσης που προηγήθηκε καθώς και την ορθότητα των στόχων και δράσεων που προβλέφθηκαν το 2016 από τη μελέτη της ΑΝΚΙ διαμορφώνοντας την Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική για ένα νομό Κιλκίς που μπορεί να καταστεί στο μέλλον ως ηγετικό περιφερειακό οικοσύστημα έντασης Γνώσης, αξιοβίωτης Ανάπτυξης και κοινωνικής Συνοχής.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η επιτυχία της Πρόσκλησης επιδοκιμάζει την συστηματική και συγκροτημένη προσπάθεια της ΑΝΚΙ να εμψυχώνει συνεχώς και ουσιαστικά τον τοπικό πληθυσμό και την επιχειρηματική κοινότητα με όρους εμπιστοσύνης και τεχνικής επάρκειας αλλά και να διασφαλίζει ότι η πληροφόρηση για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER είναι ευρεία και ανοικτή, άμεση και σαφής.

Η επιτυχία της Πρόσκλησης δικαιώνει τις άοκνες προσπάθειες της Διοίκησης και των στελεχών της της ΑΝΚΙ, που στήριξαν με όλες τις δυνάμεις τους όλη τη δύσκολη -λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών- αυτή φάση του προγράμματος, απαντώντας σε ερωτήματα, απορίες και διευκρινήσεις σε εξειδικευμένα θέματα αλλά και ξεπερνώντας τεχνικές δυσκολίες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που μοιραία αντιμετωπίζονται σε διαδικασίες που αφορούν αξιοποίηση Δημόσιων Πόρων.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η ΑΝΚΙ θα επιδιώξει την έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της επιλογής των επενδύσεων προς χρηματοδότηση και θα αιτηθεί προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την ένταξη όλων αυτών που θα αξιολογηθούν θετικά, χορηγώντας την απαραίτητη επιπλέον χρηματοδότηση.

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς ευχαριστεί όλους τους υποψήφιους επενδυτές που έχοντας τη δική τους φιλοδοξία και όραμα, ανταποκρίθηκαν θετικά σε μία ακόμη Πρόσκληση LEADER, του εδώ και 28 χρόνια δημοφιλέστερου προγράμματος – πακέτου πραγματοποίησης επιχειρηματικών ιδεών. Δεσμεύεται δε ότι θα επιδιώξει μια δεύτερη Πρόσκληση εντός του επόμενου έτους καθώς ήταν πολλοί αυτοί που τελικά δεν κατάφεραν να υποβάλλουν τη δική τους πρόταση χρηματοδότησης.