«20 Μήνες Διακυβέρνησης της ΝΔ και οι πολιτικές ισότητας των φύλων διαρκώς υποβαθμίζονται». Αυτό είναι το θέμα της Επίκαιρης Επερώτησης που  κατέθεσαν σήμερα, 19 Απριλίου,  56 βουλευτές και βουλεύτριες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατόπιν πρωτοβουλίας της αναπλ. τομεάρχισσας Δικαιοσύνης, αρμόδιας για θέματα ισότητας, Ε. Αγαθοπούλου.

Οι βουλευτές/τριες ασκούν κριτική στον τρόπο που η ΝΔ αντιλαμβάνεται και προωθεί τα ζητήματα ισότητας, κυρίως ως επικοινωνιακή πολιτική και ρητορεία, άνευ ουσιαστικού περιεχομένου και πραγματικής πρόθεσης για την άρση των έμφυλων ανισοτήτων. Η οριζόντια ένταξη των πολιτικών ισότητας των φύλων, που εξήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας την 8η Μάρτη αξιοποιείται περισσότερο ως ρητορικό σχήμα παρά ως κάτι άλλο, επισημαίνεται στην ερώτηση, δεδομένου ότι ο βασικός φορέας χάραξης και υλοποίησης αυτών των πολιτικών, η ΓΓΔΟΠΙΦ, υποχρηματοδοτείται και υποστελεχώνεται, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καμιά μέριμνα για την δημιουργία προϋπολογισμών Ισότητας (genderbudgeting). Αντίστοιχα, υποβαθμίζεται και η λειτουργία του ΚΕΘΙ, παρά την εμπειρία του και την κατάρτιση σε ζητήματα ερευνών και διαμόρφωσης πολιτικών ισότητας. Σε συνάφεια με  τα παραπάνω, οι αναδιπλώσεις, η συντηρητικοποίηση, η επιλεκτικότητα των δημόσιων παρεμβάσεων της Κυβέρνησης (πχ Καταγγελίες Σ.Μπεκατώρου) και η σιγή ιχθύος για ζητήματα αιχμής (πχ Λιγνάδης, αναμόρφωσης οικογενειακού δικαίου κτλ), αποτυπώνει τόσο τις ιδεολογικές ορίζουσες της ΝΔ,  όσο και τις πολιτικές της πρακτικές.

Ενισχυτικό των παραπάνω, τονίζουν οι βουλευτές και βουλεύτριες στην ερώτηση, είναι ο τρόπος  που η ΝΔ πολιτεύεται, μέσω της οικειοποίησης όλων των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ. Προς αυτήν  την κατεύθυνση, μια σειρά ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, προβάλλονται τεχνηέντως ως εγχειρήματα και πρωτοβουλίες της ΝΔ, είτε αυτές αφορούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις, πχ Ν.4604/2019, Σύμβαση Κων/πολης, είτε σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα πχ, Pegasus, Share, αλλά και πολιτικές στην εκπαίδευση, στους ΟΤΑ, στην αστυνομία, κοκ.

Επιπλέον, επισημαίνεται στην ερώτηση η νεοφιλελεύθερη ατζέντα, που ακολουθείται πλήρως και στις πολιτικές ισότητας, γεγονός που αποτυπώνεται στην ανυπαρξία προϋπολογισμού για την έμφυλη ανάκαμψη της οικονομίας, στην απόσυρση του κράτους πρόνοιας και της ανυπαρξίας δομών φροντίδας, στην απορρύθμιση της εργασίας και τηλεργασίας, όπως διαμορφώνεται σε βάρος των γυναικών, στην υπολειτουργία των τμημάτων βίας στην αστυνομία και στην ελάχιστη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων – αρχής γενομένης από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Για όλα τα παραπάνω, οι βουλευτές και οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προέβησαν σε κριτικές διαπιστώσεις και έθεσαν μια σειρά ερωτημάτων προς την Κυβέρνηση της ΝΔ, το πλήρες περιεχόμενο των οποίων, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: