ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ – Συνεχής και σταθερή Ευρωπαϊκή συνεργασία για την εκπαίδευση

Two textured backgrounds and paper mockup

Σε τέσσερα (4) νέα projects Erasmus+ συμμετέχει φέτος η Επιμορφωτική Κιλκίς Μον. ΕΠΕ.

Το πρώτο από τα projects έχει τίτλο “CSR and Ethic in Training Centres for benefit of all” που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε στη Γαλλία από την Formethic και αφορά στο επίκαιρο θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Συγκεκριμένα το project στοχεύει να συμβάλλει τα μέγιστα στον τομέα των «βιώσιμων επενδύσεων, απόδοσης και αποτελεσματικότητας» μέσω της προώθησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό τομέα. Το project, διάρκειας 2 ετών περιλαμβάνει διεξαγωγή μελετών, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων και την προώθησή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη με σκοπό την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Ήδη έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση του έργου, που θα πραγματοποιηθεί στην Τουλούζη της Γαλλίας στις 25-27 Νοεμβρίου.