Το κέντρο δια βίου μάθησης 2 Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε υλοποίησε συμβουλευτικό σεμινάριο με θέμα τη νέα ισχύουσα νομοθεσία για την ανάθεση, εκτέλεση και επίβλεψη δημοσίων έργων και μελετών. Για την κατανόηση και εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, επιμορφώθηκαν εξ αποστάσεως μηχανικοί του Δήμου Παιονίας.

Η διαδικασία της ανάθεσης, εκτέλεσης και επίβλεψης δημοσίων έργων και μελετών παρουσιάζει υψηλό βαθμό δυσκολίας για τους εμπλεκόμενους φορείς και υπευθύνους έργων. Όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία, οφείλουν να γνωρίζουν με σαφήνεια τι ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες εφαρμογής, την ορθή και επιτυχημένη επίβλεψη έργων και πραγματοποίηση μελετών-έτσι ώστε: να ανταποκρίνονται οι μελέτες και τα δημόσια έργα στις τοπικές ανάγκες της κοινωνίας, να μην επιφέρουν κινδύνους ή δυσκολίες για την ασφάλεια και υγεία των πολιτών αλλά και να μη δημιουργούν επιπλέον κόστη από τον προβλεπόμενο οικονομικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης/κοινωνίας. Λόγω της αντιληπτής ανάγκης κατάρτισης (αλλά και σε συνέχεια του επιτυχημένου σεμιναρίου με θέμα το χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο), η «Επιμορφωτική» σχεδίασε το σεμινάριο με τίτλο «ανάθεση-εκτέλεση-επίβλεψη δημοσίων έργων & μελετών με το ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021).

Το σεμινάριο με συμβουλευτικό χαρακτήρα, υλοποιήθηκε στις 24 & 25.05.21 και διήρκεσε οκτώ ώρες.

Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως (λόγω της πανδημίας Covid) μέσω της σύγχρονης διδασκαλίας (δηλ. online ζωντανά με τον εκπαιδευτή) και σε αυτό συμμετείχαν προϊστάμενοι, στελέχη και μηχανικοί τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος.Ζήσης Παπασταμάτης (πολιτικός μηχανικός, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης MSc) με μακρά εμπειρία στις διαδικασίες σχεδιασμού, στην ωρίμανση και επίβλεψη δημοσίων έργων, τόσο στο πρακτικό επίπεδο εφαρμογής των διαδικασιών όσο και στη συγγραφή επιστημονικών συναφών θεμάτων.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με το ν. 4782/2021, τις ενέργειες ωρίμανσης και προετοιμασίας ενός διαγωνισμού, τη σύνταξη τευχών, τη διαγωνιστική διαδικασία, την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση ενός έργου, τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν για να ελέγχουν τις τροποποιήσεις και την πρόοδο των εργασιών. Η ολοκλήρωση και παραλαβή ενός έργου, ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και η έννομη προστασία και επίλυση τυχόν διαφορών, αποτέλεσαν εκπαιδευτικές ενότητες που επίσης αναλύθηκαν.

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν την εκπαίδευση με μεγάλο ενδιαφέρον και έθεσαν καίρια ερωτήματα για θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους εργασία στο Δήμο. Στο σημείο αυτό η «Επιμορφωτική» ευχαριστεί για την άψογη συνεργασία το Δήμο Παιονίας και το Δήμαρχο κ.Κ.Σιωνίδη, καθώς και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ.Ι.Αδαμόπουλο για τη στήριξη της προσπάθειας εκπαίδευσης.

Η διήμερη εκπαίδευση ολοκληρώθηκε κατά κοινή ομολογία με επιτυχία, αλλά και με τη διαβεβαίωση από την πλευρά της «Επιμορφωτικής» για άμεση, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του Δήμου Παιονίας σε ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την ανάπτυξη του τόπου.