Σε διήμερη εκδήλωση που διοργάνωσε στις 23 & 24 Μαρτίου η Κοινή Τεχνική Γραμματεία (Joint Technical Secretariat, JTS), συμμετείχαν μέλη των 13 στρατηγικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το ENI CBC MED Programme στο πλαίσιο του θεματικού αντικειμένου 2. Το θεματικό αντικείμενο 2 του προγράμματος, στοχεύει στην υποστήριξη της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του θεματικού αντικειμένου 2, θα προωθήσουν την οικονομία και την κοινωνική ανάπτυξη.

Βασικός σκοπός της διαδικτυακής εκδήλωσης ήταν η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των εγκεκριμένων στρατηγικών σχεδίων.

Πιο συγκεκριμένα, στη διαδικτυακή εκδήλωση συμμετείχαν οι υπεύθυνοι διαχείρισης και επικοινωνίας των ακόλουθων 13 εγκεκριμένων στρατηγικών σχεδίων, που αφορούν την καινοτομία:

Το έργο “MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation”  με ακρωνύμιο MED-QUAD εκπροσώπησαν οι υπεύθυνοι διαχείρισης και επικοινωνίας του κέντρου δια βίου μάθησης 2 Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε. (Συντονιστής φορέας). Αξίζει να αναφερθεί πως το έργο  στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή της θεωρίας του «τετραπλού έλικα» στον τομέα της καινοτομίας και ειδικά της ψηφιοποίησης για την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των 4 βασικών συντελεστών της καινοτομίας, δηλαδή των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/ερευνητικών κέντρων, του κράτους, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας (τοπικής αυτοδιοίκησης).

Η διαδικτυακή εκδήλωση είχε στόχο την γρήγορη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη συνεργειών, τη διατύπωση ιδεών, την μεταφορά γνώσεων αλλά και τον εντοπισμό λύσεων στα θεματικά ζητήματα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν επιμέρους θέματα και ανταλλάξουν ιδέες για καινοτόμες συνεργασίες. Η άρτια οργανωμένη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υπόσχεση των εταίρων για άμεσο σχεδιασμό των ενεργειών για συνεργασία αλλά και θερμές ευχαριστίες στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία (Joint Technical Secretariat, JTS).

Το Έργο χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και έχει προϋπολογισμό 3,3 εκ. ευρώ.