Ο Βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Φραγγίδης επισκέφθηκε σήμερα Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου τα Γραφεία της Τοπικής Κοινότητας Γουμένισσας, όπου και συναντήθηκε  με τον Πρόεδρο κ. Αστέριο Τάτση και την Αντιπρόεδρο κα Ελένη Τζιούνη.

Κατά τη συνάντηση τέθηκαν από τον Πρόεδρο μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Κωμόπολη της Γουμένισσας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή.             Τονίστηκε ιδιαίτερα από τον Πρόεδρο ότι η υλοποίηση της   κατασκευής και  λειτουργίας μονάδας παραγωγής  ενέργειας με βιορευστά στην περιοχή Κερτετήρ,   θα προκαλέσει σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση ,εξαιτίας  της  συνεχούς  παρα γωγής ρύπων που  θα επιβαρύνει το οικολογικό σύστημα ,αφού  στην γύρω περιοχή υπάρχουν σε κοντινή απόσταση δυναμικές καλλιέργειες, κυρίως αμπελιών.

Ζήτημα  μείζονος σημασίας αποτελεί η δυνατότητα που απαιτείται να δοθεί  με νομοθετική ρύθμιση στους κατοίκους της Γουμένισσας ώστε  να μπορούν να επισκευάζουν και να παρεμβαίνουν με τρόπο συμβατό ως προς την παράδοση στις ιδιοκτησιακές κτιριακές κατασκευές υψηλής αισθητικής αξίας, που θα συντελέσουν  στη διάσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής

Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης αμιαντοσωλήνων με νέους, από τις πηγές του όρους Πάϊκου έως το Υδραγωγείο του οικισμού , αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ,που επιβάλλεται να υλοποιηθεί, μειώνοντας  τις πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων  από την μακρόχρονη υφιστάμενη κατάσταση.

Τέλος η  κατασκευή του δρόμου Γουμένισσας-Ευρωπού είναι επιτακτική, δεν πρέπει να μείνει στο στάδιο της μελέτης ,αλλά θα πρέπει να υπερκεραστούν όλα τα εμπόδια  και να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα αφού θα  ενώνει τους δύο μεγάλους οικισμούς και θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Βουλευτής  άκουσε με προσοχή τα παραπάνω ζητήματα ,συμμεριζόμενος τις αγωνίες και τους προβληματισμούς του Προέδρου και της Αντιπροέδρου, συμφώ νησε σε όλα τα παραπάνω και δεσμεύτηκε στα πλαίσια των   Κοινοβουλευτικών του αρμοδιοτήτων να υποστηρίξει και να βοηθήσει στην υλοποίηση των αυτονόητων  και δίκαιων αιτημάτων της τοπικής κοινότητας Γουμένισσας.