«Στόχος μας η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Κιλκίς»

Το εργοστάσιο χαρτοποιίας Sonoco Α.Ε., που εδρεύει στο Σταυροχώρι επισκέφθηκε τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2019 ο υπ. Δήμαρχος Κιλκίς Παύλος Τονικίδης, συνοδευόμενος από τον υπ. Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γιώργο Ηλιάδη.

Συναντήθηκε με το Διευθυντή κ. Γιάννη Τσακιρίδη, καθώς και το διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, ενημερώθηκε για τη διαδικασία της παραγωγής και ξεναγήθηκε στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η βιομηχανία δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην παραγωγή και επεξεργασία χαρτονιού από ανακύκλωση, και με την πετυχημένη λειτουργία της κάνει ευρέως γνωστό το Δήμο Κιλκίς. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα άμεσα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας είναι και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση βιοαερίου.

Με την ευκαιρία της επίσκεψής του στη Sonoco Α.Ε., ο κ. Τονικίδης επεσήμανε την αναγκαιότητα της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Κιλκίς, με αιχμή του δόρατος την ανακύκλωση. Κάτι που αποτυπώνεται και στο πρόγραμμα του συνδυασμού του, με την αύξηση των κάδων ανακύκλωσης, τη δημιουργία «πράσινων σημείων» και χώρου ανακύκλωσης πρώτης φάσης για την επιλογή και αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών, την οργάνωση δικτύου σχολικής ανακύκλωσης με ανταποδοτικές λειτουργίες για τα σχολεία μας, τη διανομή κάδων κομποστοποίησης και την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος για τη μείωση των απορριμμάτων, άμεσα συνδεδεμένου με τα δημοτικά τέλη.