Από την Κυριακή 22/10/2023 έως και την Παρασκευή 27/10/2023
πραγματοποιήθηκε στο Κιλκίς η 2η φάση της Σχολής Προπονητών
ποδοσφαίρου για την απόκτηση διπλώματος UEFA C, σε συνεργασία με την
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, από τους εκπαιδευτές της ΕΠΟ-
καθηγητές του ΑΠΘ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ιωάννη Γκίση ,Θωμά Μεταξά και Άγγελο Κυρανούδη.
Στη Σχολή συμμετείχαν 46 εκπαιδευόμενοι (43 άνδρες και 3 γυναίκες) από
όλες τις Ενώσεις της Χώρας , ιδιαίτερα όμως από την ΕΠΣ Κιλκίς και τις
Ενώσεις της Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα θεωρητικά μαθήματα έλαβαν χώρα σύμφωνα με το καθημερινό
πρόγραμμα στην αίθουσα του Εργατικού Κιλκίς , ενώ η πρακτική εκπαίδευση
πραγματοποιήθηκε σε καθημερινή βάση από 16.00 μ.μ. έως 20.00 μ.μ. στις
εγκαταστάσεις του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κιλκίς, με τη συμμετοχή των
ποδοσφαιριστών όλων των ηλικιακών τμημάτων της Ακαδημίας.
Η 3 η και τελική φάση της Σχολής Προπονητών κατά την οποία οι
εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν ώστε να λάβουν το δίπλωμα του Προπονητή
κατηγορίας UEFA C , θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα το τελευταίο
δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2024.