Η Επιμορφωτική Κιλκίς, σε συνεργασία με εννέα εκπαιδευτικούς φορείς από την Ευρώπη υλοποιεί το έργο “CSR and Ethics in Training Centers for benefit of all” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριος στόχος του έργου είναι να φέρει καινοτομία στην εκπαίδευση ενηλίκων, μέσω της ομαδικής δουλειάς 10 εκπαιδευτικών οργανισμών που συντονίζονται από τη Formethic (Γαλλία). Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί φορείς είναι οι: Ineopole (Γαλλία), RIA (Βουλγαρία), Euphoria (Ιταλία), Proifall (Σουηδία), ΚΕΚ Δίας (Ελλάδα), Mantefiels (Λετονία), Complexul Muzeal National “Moldova” Iasi (Ρουμανία) and Arena I Swiat (Πολωνία).

Άλλοι στόχοι είναι η ενημέρωση όσον αφορά τις ορθές πρακτικές στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) όπως αυτή συναντάται σε διάφορα κέντρα κατάρτισης και στον εκπαιδευτικό τομέα γενικότερα στις χώρες των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο, προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευτών όσον αφορά την CSR, και να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον ένταξης ατόμων από ευπαθείς ομάδες.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, κατά τη διάρκεια του έργου (Σεπτέμβριος 2019 – Δεκέμβριος 2021) θα δημιουργηθούν τα παρακάτω:

  • Έκθεση αξιολόγησης, με έμφαση στα πρότυπα ποιότητας και CSR, την ασφάλεια, το περιβάλλον, τους κινδύνους, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα θέματα δεοντολογίας που αφορούν τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
  • Online μαθήματα σχετικά με τη CSR και τη δεοντολογία στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
  • Αποθετήριο καλών πρακτικών στον τομέα
  • Μια εργαλειοθήκη που θα περιέχει 3 εργαλεία: ένα online ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, έναν ηλεκτρονικό οδηγό σχετικά με τον τρόπο χρήσης του αποθετηρίου και μια λίστα από λεπτομερείς και προσαρμόσιμους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τη λειτουργία τους.

Η πρώτη συνάντηση συντονισμού πραγματοποιήθηκε στην Τουλούζη της Γαλλίας και φιλοξενήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Formethic στις 24-27 Νοεμβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να καθορίσουν τις λεπτομέρειες της μελλοντικής τους εργασίας στο πλαίσιο του έργου, τα αποτελέσματά του, τις επόμενες συναντήσεις, τις δράσεις διάδοσης και άλλες, σχετικές με το έργο δραστηριότητες.

Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν διαθέσιμες καθώς προχωρά η υλοποίηση του έργου.