Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. Κιλκίς εκπαιδεύτηκαν στην Αντιμετώπιση Καταστροφών

Το περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κιλκίς ολοκλήρωσε με επιτυχία τη Βασική Εκπαίδευση Στελεχών Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΒΕΣΑΚ) με μεγάλη συμμετοχή Εθελοντών και των τριών Εθελοντικών Σωμάτων του. Εισηγητής της Εκπαίδευσης αυτής ο κ. Ιωάννης Βαλμάς, ο οποίος ήρθε από το τα Κεντρικά του Ε.Ε.Σ. ανταποκρινόμενος άμεσα στην επιθυμία των Εθελοντών του Τμήματος Κιλκίς. Η εκπαίδευση του ήταν άρτια μεταδίδοντας βασικές και επικαιροποιημένες γνώσεις υψηλού επιπέδου με θέμα το οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης καταστροφών.