Πρότριτα, σαν Μητρόπολη και σαν τοπική Κοινότητα αιτηθήκαμε άμεση αρωγή από την αιρετή πολιτική και πολιτειακή έκφραση του αλλοτινού νομού, της τωρινής ΠΕ Κιλκίς, για την στελεχιακή αποδυνάμωση των ΕΛΤΑ Γουμένισσας.

Μόλις που προλάβαμε και προκαλέσαμε χάριν του λαού μας το ενδιαφέρον, με αποδέκτες τα αιρετά πολιτικά στελέχη της λαϊκής εκπροσώπησης. Και είχαμε άμεσο ευεργετικό αποτέλεσμα, με ενεργό παρέμβαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεωργίου Γεωργαντά. Το Γραφείο ΕΛΤΑ της Γουμένισσας παραμένει σε λειτουργία με ρητή διοικητική δέσμευση-απόφαση για τοποθέτηση υπαλλήλου στη θέση του απερχόμενου διευθυντή. Και ο τελευταίος δεσμεύθηκε προσωπικά στον κ. Υφυπουργό ―παρουσία του κ. Δημάρχου Παιονίας, Αντιδημάρχων και του Προέδρου της Δ.Κ.― να προσφέρει εθελοντικά την απαραίτητη ενημέρωση και καθοδήγηση στο νέο υπάλληλο για λίγες μέρες.

Η προσωπική ενεργοποίηση του κ. Υφυπουργού λειτούργησε αποφασιστικά σαν ευεργετικός και συναγερτικός πολιτειακός-πολιτικός “καταλύτης” αυτών των διεργασιών, των υπηρεσιακών και των προσωπικών, για τη συνέχεια λειτουργίας και προσφοράς του Γραφείου ΕΛΤΑ στον τόπο μας.

Οι αυτονόητες ευχαριστίες μας στον κ. Υφυπουργό εκφράζουν το λαϊκό σώμα, που νιώθει μιαν ανακούφιση από την άμεση αυτή και δραστική αποτελεσματικότητα.

Χαιρόμαστε, που διατηρείται πολιτικά-πολιτειακά “ανοιχτή η γραμμή” τουλάχιστον για βασικές κοινωφελείς υπηρεσίες στη συνοριακή μας επάρκεια και διάρκεια.

Γουμένισσα, Μάρτιος 2021

 

†Ο Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως & Πολυκάστρου Δημήτριος