Ευχαριστήρια δήλωση νέας Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου, ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω κατ’ αρχάς, τον Δήμαρχο, κ. Δημήτριο Σισμανίδη, για την τιμητική, προς το πρόσωπό μου, πρότασή του.

Ευχαριστώ θερμά, τους 32 συναδέλφους μου δημοτικούς συμβούλους, όλων των παρατάξεων, που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και με ανέδειξαν, στα 26 μου χρόνια, με 32 ψήφους, παμψηφεί, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, γράφοντας ιστορία στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και περνώντας το μήνυμα της συναίνεσης, προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών.

Υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης αυτής. Προσβλέπω στη συνεργασία με όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και με τους υπαλλήλους του Δήμου, που στηρίζουν ακούραστα το έργο μας.

Αντιλαμβανόμενη την ευθύνη που απορρέει από την θέση αυτή, δεσμεύομαι ότι θα εξαντλήσω όλες μου τις δυνάμεις, ώστε να λειτουργώ δίκαια, αντικειμενικά και αποτελεσματικά.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Αναστασία Σ. Ανανιάδου

Δικηγόρος

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κιλκίς