Ευχαριστήριο 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας του 2ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου
Κιλκίς, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά την εταιρία «Φωτοθερμική» και
τον κο Χατζηλασκαράκη Ελευθέριο για την ευγενική και γενναιόδωρη
προσφορά της δωρεάς και εγκατάστασης ενός κλιματιστικού μηχανήματος σε
αίθουσα της Σχολικής Μονάδας.
Η προσφορά της εταιρίας έδωσε λύση σ’ ένα μακροχρόνιο πρόβλημα
που αντιμετώπιζε η σχολική μονάδα, ενώ συνέβαλε στη βελτίωση των
συνθηκών κάτω από τις οποίες διεξάγεται η μαθησιακή διαδικασία.

Ο Δ/ντης του Σχολείου

Κωνσταντίνος Ταλαμπίρης