Το Δ.ΙΕΚ Κιλκίς οφείλει να ευχαριστήσει τους κ.κ. Ανέστη Πογέλη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του δήμου Κιλκίς, Κωνσταντίνο Παπαδάκη, Δημοτικό Σύμβουλο του δήμου Κιλκίς, Υπεύθυνο Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που ανταποκρίθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες του Δ.ΙΕΚ και συνέδραμαν στην εύρυθμη λειτουργία μας καθώς και την κα Αικατερίνη Παναγιωτίδου-Φραγγίδου, Φαρμακοποιό για την προσφορά φαρμακευτικού υλικού, απαραίτητου για τον εξοπλισμό του φαρμακείου μας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κο Αβραμίδη Παύλο για την προσφορά στεγανωτικού υλικού.

Το Δ.ΙΕΚ Κιλκίς, η μοναδική δομή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν, υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση, προσανατολισμένη τόσο στις ανάγκες της σύγχρονης απαιτητικής αγοράς εργασίας όσο και στις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς, επιπέδου 5, με εξασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο για τους αποφοίτους μας.