Μόλις προσφάτως περιήλθε σε γνώση μας η τελική έγκριση από την ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), της αδειοδότησης για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο Πολύκαστρο με εγκατάσταση σταθμού αποσυμπίεσης φυσικού αερίου, στο δημοτικό αγροτεμάχιο στο οποίο υφίστανται οι εγκαταστάσεις του Όρχου και γραφείων της Υπηρεσίας Καθαριότητας (Παλαιά Σφαγεία Πολυκάστρου).

Για μία ακόμη φορά και μάλιστα σύντομα, αποδεικνύεται ότι όσα λέγαμε κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τα έργα που ετοιμάζαμε για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δεν ήταν φρούδες εξαγγελίες ούτε λόγια του αέρα.

Ήταν δράσεις και έργα ήδη δρομολογημένα με εξασφαλισμένες τις απαραίτητες μελέτες, αδειοδοτήσεις και σε πολλές περιπτώσεις και την χρηματοδότηση.

Έργα για τα οποία δουλέψαμε και αγωνιστήκαμε ώστε να τα βάλουμε σε τροχιά υλοποίησης.

Μέσω την σύγχρονης τεχνολογίας θα κατασκευασθεί άμεσα από ιδιωτική εταιρία και σε συμφωνία με τη δημοτική αρχή ένα τοπικό δίκτυο το οποίο θα διαθέτει χώρο αποθήκευσης συμπιεσμένου φυσικού αερίου και το οποίο θα τροφοδοτεί με το φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο τα νοικοκυριά.

Στην αρχή πιλοτικά στην Πολύκαστρο και έπειτα ανάλογα και με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων πολιτών και νοικοκυριών, θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προμήθειας και μεταφοράς Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου μέσω του οποίου θα μπορούν να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες ευρέως φάσματος καταναλωτών που μέχρι σήμερα δεν είχαν πρόσβαση στα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου.

Η τροφοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών του Δήμου μας με φυσικό αέριο θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της περιοχής, διότι το φυσικό αέριο αποτελεί εναλλακτική πηγή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον με υψηλή αποδοτικότητα και τιμή χαμηλότερη από άλλες ανταγωνιστικές ενεργειακές τιμές.

Οι δημότες του Δήμου Παιονίας πολύ σύντομα θα δουν να υλοποιούνται και όλες οι υπόλοιπες δράσεις που είχαμε στο προεκλογικό μας τεύχος. Δράσεις και έργα για τα οποία κάποιοι έσπευσαν να μας λοιδορήσουν και να προσπαθήσουν να τα ακυρώσουν σαν κενές υποσχέσεις.

Η μεταφορά του νερού από τις πηγές Παίκου, οι παιδικές χαρές, οι αναπλάσεις των οδών και πλατειών, η προμήθεια εξοπλισμού μέσω προγραμμάτων και μια σειρά μικρών και μεγαλύτερων παρεμβάσεων που θα κάνουν καλύτερη την ζωή των συμπολιτών μας.

Εμείς θα είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση ασκώντας θεσμική αντιπολίτευση στη δημοτική αρχή όταν εκείνη θα ολιγωρεί ή θα διακυβεύει με τις αντιφάσεις και τις παλινωδίες της την αναπτυξιακή προοπτική του δήμου.

Όμως είμαστε και πάντοτε δίπλα σε κάθε τι αναπτυξιακό με την εμπειρία μας αλλά και με την σταθερή μας βούληση να συμβάλουμε σε οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα των δημοτών μας από όπου κι αν ξεκινάει αυτό ως προσπάθεια.

 

Χρήστος Π. Γκουντενούδης

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

«ΠΑΙΟΝΙΑ ΙΣΧΥΡΗ»

Πρώην Δήμαρχος Παιονίας