Στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την βιώσιμη κινητικότητα, το περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα, εκπονήσαμε και εφαρμόζουμε κανονισμούς λειτουργίας για όλους τους κοινόχρηστους χώρους και τις πλατείες του δήμου μας.

Πλέον, χαράζουμε τα όρια της ελευθερίας του ενός εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Οριοθετούμε την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων και των γενικών εμπορικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και βάζουμε τάξη στην αυθαιρεσία.

Επιπροσθέτως, καταρτίσαμε κανονισμό καθαριότητας και ανακύκλωσης µε ειδικότερους σκοπούς την καθαριότητα τoυ Δήμου, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας του Δήμου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών, την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων µε μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Κατασκευάσαμε πεζοδρόμια και κρασπεδώσεις στα αστικά κέντρα και τους οικισμούς.

Τέλος, εκπονήσαμε κανονισμό κοιμητηρίων και λαϊκών αγορών ώστε να μπει μια τάξη σε κάθε έκφανση της οικονομικής και κοινωνικής δράσης στο δήμο.

Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες για τη χρηματοδότηση 1.130.000 ευρώ για την αποκατάσταση και την αξιοποίηση 49 νέων παιδικών χαρών του δήμου μας μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και του ΤΠΔ με ασφαλή πλέον και πιστοποιημένο εξοπλισμό για τους μικρούς μας συνδημότες οι οποίοι στο εγγύς χρονικό διάστημα θα μπορούν να απολαμβάνουν τους νέους και ασφαλείς χώρους παιχνιδιού και ψυχαγωγίας.

Στον τομέα της καθαριότητας, της ανακύκλωσης και του ηλεκτροφωτισμού, φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας σε κάθε σημείο του δήμου.

Το τμήμα καθαριότητας μεταφέρθηκε στις καινούριες εγκαταστάσεις μαζί με τον όρχο των οχημάτων στο χώρο των παλαιών σφαγείων και γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις για τη βέλτιστη λειτουργικότητα των υποδομών.

Ανανεώσαμε τον στόλο των οχημάτων με την προμήθεια 5 νέων ημιφορτηγών και 2 απορριμματοφόρων οχημάτων.

Μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος» με πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε πρόταση η πρόταση μας για την προμήθεια οχημάτων για περαιτέρω ανανέωση του στόλου μας. Η προμήθεια περιλαμβάνει :

τέσσερα (4) φορτηγά μονοκάμπινα καινούργια, ένας (1) φορτωτής τύπου BOBCAT καινούργιος, ένας (1) μικρός εκσκαφέας τύπου JCB μεταχειρισμένος 5ετίας, ένα (1) αυτοκινούμενο μηχανικό σάρωθρο χωρητικότητας κάδου απορριμμάτων 3 κ.μ., καινούργιο, συνολική προμήθεια ύψους 235.000 ευρώ.

Προμηθευτήκαμε νέους κάδους όλων των τύπων ώστε να υπάρχει σε κάθε περιοχή του δήμου μας σημείο αποκομιδής απορριμμάτων και παράλληλα επεκτείναμε το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες για την πρόσληψη 30 μόνιμων υπαλλήλων για την υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου.

Ολοκληρώσαμε τον φάκελο για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου για τη συλλογή ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων και χρησιμοποιημένων αντικειμένων.

Βελτιώσαμε την αισθητική εικόνα και τη λειτουργικότητα των κοινοχρήστων χώρων του δήμου.

Συνεχίζουμε το έργο μας με στόχο:

  • Την βέλτιστη εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων από όλα τα σημεία του δήμου.

  • Την επέκταση των προγραμμάτων ανακύκλωσης με διασφάλιση της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών.

  • Τη ριζική ανανέωση του στόλου των οχημάτων.

  • Την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και εξασφάλιση νέων εσόδων για το δήμο.

  • Τον επανασχεδιασμό της διαχείρισης όλων των ρευμάτων των αστικών αποβλήτων αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.

  • Την ανάπτυξη προγράμματος βιώσιμης κινητικότητας για την αναβάθμιση κάθε γωνιάς του δήμου με εύκολη κι ασφαλή πρόσβαση.

  • Την ανάπτυξη και δημιουργία κήπων και δεντροστοιχίων και τη διάδοση του πρασίνου στην πόλη, καθώς και τον εξωραϊσμό ,την καθαριότητα και την επαύξηση των δημοτικών σημείων πρασίνου.

  • Την ανάπλαση και πολεοδομική αναμόρφωση των λιγότερο ανεπτυγμένων αστικών και περιαστικών περιοχών.

  • Την περαιτέρω επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και σημείων αποκομιδής απορριμμάτων και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του δήμου.