Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου προγράμματος LEADER 2023-2027, η Αναπτυξιακή Κιλκίς συνεχίζει απρόσκοπτα τις διαδικασίες διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς καθώς μόνο με την άμεση συνεργασία και ουσιαστική συμμετοχή τους, δίνεται νόημα στην από κάτω προς τα πάνω καινοτόμα αναπτυξιακή προσέγγιση του προγράμματος.

Με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων έχουν προγραμματισθεί οι παρακάτω Συναντήσεις Εργασίας στις οποίες προσκαλούνται οι εκπρόσωποι των φορέων του αγροτικού τομέα, του κοινωνικού τομέα, του πολιτισμού και του αθλητισμού, του τουρισμού και της εστίασης, των γυναικών και των νέων.

Ιδιαίτερες συναντήσεις εργασίας θα γίνουν άμεσα και με τις διοικήσεις και τα στελέχη των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, του Επιμελητηρίου Κιλκίς, της Εκκλησίας, της Εφορίας Αρχαιοτήτων, της ΔΙΒΙΠΕΚ και άλλων τοπικών φορέων ενώ τον Απρίλιο θα διοργανωθούν δύο μεγάλες εκδηλώσεις, στο Κιλκίς και το Πολύκαστρο, ανοιχτές για όλους τους πολίτες.

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.anki.gr/leader-2023-2027/) υπάρχει διαθέσιμο όλο το ενημερωτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονικές φόρμες όπου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει τις ιδέες, τις απόψεις και τις προτάσεις του.

 

Ημερομηνία Συμμετέχοντες Φορείς Τόπος Ώρα
Τρίτη 21 Αγροτικοί φορείς Δημαρχείο Παιονίας 11:30
Τετάρτη 22 Κοινωνικοί φορείς Διοικητήριο Π.Ε. Κιλκίς 11:30
Πέμπτη 23 Σύλλογοι γυναικών & νέων Επιμελητήριο Κιλκίς 11:30
Παρασκευή 24 Πολιτιστικοί – Αθλητικοί φορείς Δημαρχείο Κιλκίς 11:30
Δευτέρα 27 Φορείς Τουρισμού – Εστίασης Αναπτυξιακή Κιλκίς 11:30