Η Ιδρυτική Διακήρυξη της Προοδευτικής Συμμαχίας του Γιάννη Παπαδόπουλου

Ιδρυτική Διακήρυξη Προοδευτικής Συμμαχίας στο Δήμο Παιονίας

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον πιο προσιτό προς τους πολίτες θεσμό διοίκησης, βασικό πυλώνα του πολιτικού μας συστήματος. Από τη λειτουργία των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η κοινωνική συνοχή και η καθημερινότητα των δημοτών.

Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε μια δημοκρατική Τοπική Αυτοδιοίκηση που λαμβάνει με διαφάνεια όλες τις αποφάσεις της, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της περιοχής.

Με όλους αυτούς τους προβληματισμούς, καταλήξαμε στη δημιουργία της Προοδευτικής Συμμαχίας. Άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες και καταβολές, από τη φιλελεύθερη δεξιά, την κέντρο αριστερά, το οικολογικό κίνημα την αριστερά αλλά και την νεολαία του τόπου μας , με κοινό όραμα ένα καλύτερο Δήμο επιλέξαμε να συμπορευτούμε για ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης πιο συμμετοχικό, πιο δίκαιο, πιο ενεργό.

Στη σημερινή εποχή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να ανακουφίσει τις σημαντικές πληγές που άφησε στην ελληνική κοινωνία η μακρά περίοδος της ύφεσης: κοινωνικές ανισότητες, ανεργία, έλλειμμα δημοκρατίας, περιβαλλοντική υποβάθμιση, κατασπατάληση φυσικών πόρων, διάλυση της κοινωνικής συνοχής.

Για το σκοπό αυτό θεωρούμε αναγκαία την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και του ανθρώπινου δυναμικού για την πλήρη κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών των δήμων. Η αύξηση της χρηματοδότησης και η δίκαιη κατανομή της με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τον πληθυσμό των κοινοτήτων, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας εντός των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, θα συμβάλλει καθοριστικά στην άμβλυνση των ανισοτήτων.

Στην ίδια κατεύθυνση, θεωρούμε απαραίτητη την ορθολογική διαχείριση των υφιστάμενων πόρων και την πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα για την αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), όπως τα προγράμματα Φιλόδημος Ι & ΙΙ και τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, πιστεύουμε βαθιά ότι η καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα διευρύνει τη δημοκρατία και βάζει τέλος στον παραλογισμό των πανίσχυρων δημοτικών αρχών σε ευθεία δυσαναλογία με την βούληση των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενίσχυση του δημοτικού συμβουλίου, μετατρέποντάς το σε ένα πραγματικά διαβουλευόμενο όργανο, το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις του με συνθετικό και συνεργατικό τρόπο. Επιπλέον, η θεσμοθέτηση των τοπικών δημοψηφισμάτων δίνει φωνή στους πολίτες για συγκεκριμένα σοβαρά δημοτικά θέματα διευρύνοντας την πρόσβαση των πολιτών στην λήψη των αποφάσεων.

Ενόψει όλων αυτών απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και η βαθιά ενότητα όλων όσων συμμερίζονται τις παραπάνω αγωνίες. Με τη συμμετοχή μας σε μια κοινή προσπάθεια, ενάντια στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του δημότη, σε σύγκρουση με νοοτροπίες και πρακτικές του παρελθόντος, ανοίγουμε δρόμους ελπιδοφόρους για την βελτίωση της καθημερινότητας μας.

Γιάννης Παπαδόπουλος

Υπ. Δήμαρχος Παιονίας