Πέντε προσκλήσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό ισάριθμων Επιμελητηρίων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα υλοποιήσει σειρά παρεμβάσεων για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών υπηρεσιών των Επιμελητηρίων Ημαθίας και Κιλκίς, όπως και του Επαγγελματικού (ΕΕΘ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού (ΕΒΕΘ) και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

«Τα Επιμελητήρια είναι σταθεροί συνεργάτες μας στην προσπάθεια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Κεντρική Μακεδονία. Μετά τις παρεμβάσεις μας στα Επιμελητήρια Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, προχωρούμε στην ενίσχυση άλλων πέντε Επιμελητηρίων, ώστε να αποκτήσουν βελτιωμένες και σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες για την υποστήριξη υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων και τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας. Προτεραιότητά μας είναι η επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες για να δημιουργηθούν νέες, καλές θέσεις εργασίας. Το ζητούμενο είναι να συνδράμουμε με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για τον επιχειρηματικό κόσμο. Αφενός τους επενδυτές προκειμένου με ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες και να μη συναντούν εμπόδια. Αφετέρου τις τοπικές επιχειρήσεις, προκειμένου να εισάγουν την καινοτομία στη λειτουργία τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς. Θέλουμε τα Επιμελητήρια να καθιερωθούν ως ένας ισχυρός σύμμαχος, που θα έχουν διαρκώς δίπλα τους οι επιχειρήσεις, με στόχο την κάλυψη των αναγκών τους και τη στήριξη της προσπάθειάς τους για ανάπτυξη», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στα πέντε Επιμελητήρια θα αναπτυχθούν σύγχρονα συστήματα τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με την αναβάθμιση της εσωτερικής ψηφιακής υποδομής τους. Όπως προβλέπεται στις σχετικές προσκλήσεις, θα αξιοποιηθεί και θα επεκταθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημά τους, θα προστατευτεί, θα δημιουργηθεί ψηφιακό αποθετήριο επιχειρηματικών δεδομένων και μηχανισμός διάθεσης ανοιχτών δεδομένων (Open Data). Επίσης, θα ψηφιοποιηθεί το μητρώο επιχειρήσεων, θα αναβαθμιστούν οι διαδικτυακές πύλες τους και θα αναπτυχθούν σ’ αυτές σύγχρονοι επιχειρηματικοί οδηγοί, κλαδικοί επιχειρηματικοί οδηγοί για την προβολή του συνολικού τουριστικού προϊόντος, σύνθετη αναζήτηση και γεωγραφική απεικόνιση επιχειρήσεων και εφαρμογή ηλεκτρονικής συνεργασίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων και ψηφοφορίας, αλλά και μηχανισμός επικοινωνίας και ενημέρωσης των επιχειρήσεων.

Προβλέπεται επίσης να αποκτήσουν τα Επιμελητήρια υπηρεσίες one stop shop, για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των αιτημάτων των επιχειρήσεων. Ως οργανωμένες δομές, μετά τις παρεμβάσεις, τα Επιμελητήρια θα μπορούν να παρέχουν πλήρη διαδικτυακή εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με αυτά, πλήρη ηλεκτρονική ενημέρωση για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για τη διοικητική εξυπηρέτησή τους και θα αποκτήσουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των αιτημάτων των επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη ηλεκτρονική παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο.

Τέλος θα εξασφαλιστεί η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών και άλλες σύγχρονες παροχές με τελικό αποδέκτη την κάθε επιχείρηση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 1,2 εκ. ευρώ.