Στην ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών του Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Ο κ. Τζιτζικώστας υπέγραψε την απόφαση για την ενίσχυση, μέσω ευρωπαϊκών πόρων, των εργαστηριακών υποδομών κλινικής – δικαστικής τοξικολογίας και ιστοπαθολογίας του Εργαστηρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου, με την αγορά «συστήματος υγρής χρωματογραφίας – φασματομετρίας μάζας σε σειρά τύπου υβριδίου τριπλού τετραπόλου παγίδας ιόντων / παγίδας (LCMS/MS/QTrap. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί σημαντικό εργαλείο για κάθε σύγχρονο εργαστήριο βιοανάλυσης, φαρμακευτικής ανάλυσης και τοξικολογίας. Η τεχνική που διαθέτει χαρακτηρίζεται «πανίσχυρη αναλυτική τεχνική», για ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών και ποσοτικών προσδιορισμών στο πεδίο της τοξικολογίας, της θεραπευτικής παρακολούθησης των φαρμάκων, μελετών τοξικότητας και βιοδεικτών. Καθώς επίσης και στο χώρο της μεταβολομικής και πρωτεομικής με στόχους μόρια τόσο ενδογενή συστατικά, όπως πρωτεΐνες, μεταβολίτες, λιπίδια κ.ά., αλλά και φάρμακα, ναρκωτικά, τοξίνες ενεργά συστατικά τροφίμων ή φαρμάκων.

Επίσης, στο ίδιο έργο προβλέπεται η αγορά «αυτόματου μηχανήματος ανοσοϊστοχημείας (Autostainerlink. Αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διεξαγωγή ιστολογικών παρασκευασμάτων σε εξειδικευμένες συνθήκες. Χρησιμοποιείται στον ποιοτικό προσδιορισμό μυοκαρδιοπαθειών και στην κατάταξή τους ανά τύπο (υπερτροφική, διατατική, αρρυθμιογόνο, περιοριστική), χρησιμοποιώντας παρασκευάσματα νεκροτομικού υλικού. Επίσης, είναι αναγκαίο στον προσδιορισμό των επιπέδων εμφραγμάτων και στη χρονολόγησή τους για την εξακριβωμένη ιστολογική απάντηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, μια ακόμη τεχνική που θα αποκτήσει το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ είναι η «ELISA (enzymelinked immunosorbent assay. Η συγκεκριμένη τεχνική θα είναι χρήσιμη για την ποιοτική εκτίμηση των τάξεων των μυοκαρδιοπαθειών, καθώς και στον περαιτέρω προσδιορισμό των επιπέδων των εμφραγμάτων. Θα δράσει ενισχυτικά επί της ανοσοϊστοχημείας και στον τομέα του μυοκαρδίου και στον τομέα του ενδομήτριου θανάτου. Η χρήση της επίσης είναι αναγκαία στη διάγνωση και έρευνα νευροεκφυλιστικών νόσων με τη χρήση εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Τέλος, το Εργαστήριο θα αποκτήσει την τεχνική «Realtime PCR (Realtime polymerase chain reactor, που είναι σημαντική για την ταυτοποίηση των πτωμάτων αγνώστων στοιχείων, τα οποία προέρχονται από παραμεθόριες περιοχές. Επίσης θα χρησιμεύσει και στον καθορισμό και στην έρευνα του γενετικού υπόβαθρου στην πρόγνωση και διάγνωση τυχόν μυοκαρδιοπαθειών, όπως επίσης και τυχόν προδιάθεσης στο έμφραγμα. Ακόμη κύριο ρόλο θα έχει και στον καθορισμό των αιτίων ενδομήτριου θανάτου.