Με την προσδοκία να αναπτύξει τη φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση της νέας γενιάς ο Δήμος Κιλκίς συμμετείχε μέσω της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα ανακύκλωσης που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία.

Κάδοι ανακύκλωσης, κίτρινοι για τη συλλογή χαρτιού και έντυπου υλικού και μπλε για τη συλλογή πλαστικών και μετάλλων τοποθετήθηκαν αυτές τις μέρες στις σχολικές αυλές όλων των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Κιλκίς ως επίσης και στο Εργαστηριακό Κέντρο, στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο και στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Διανεμήθηκαν συνολικά σαράντα έξι κάδοι ανακύκλωσης.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης του Υπουργείου αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας στο μείζον θέμα της ανακύκλωσης, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή.

Στον άμεσο σχεδιασμό του Δήμου Κιλκίς περιλαμβάνεται και η προμήθεια – διάθεση καφέ κάδων για τη συλλογή βιοαποβλήτων στα σχολεία με σκοπό την αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων (οικιακών υπολειμμάτων τροφών) ως φυσική λίπανση σε σχολικούς κήπους και σε θερμοκήπια.