Στις προσλήψεις 853 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2019-2020 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ανακοινώνοντας το Υπουργείο τις τοποθετήσεις καθηγητών, καλύπτονται πλέον όλα τα εκπαιδευτικά κενά στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. Εξέλιξη με την οποία ικανοποιείται και το αίτημα της μαθητικής κοινότητας των Λυκείων Σ.Σ. Μουριών και Ευρωπού, που αφορούσαν τα ολιγομελή τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά και οι μαθητές θα συμβαδίσουν με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.