Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Κιλκίς Ειρήνη Αγαθοπούλου κατέθεσε στις 6 Νοεμβρίου  2019 – με τη μορφή Αναφοράς – το έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κιλκίς  που περιγράφει τον κίνδυνο απώλειας εκτάσεων βοσκής. Είναι εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο και χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές και χρησιμοποιούνται από τους κτηνοτρόφους της Π.Ε. Κιλκίς ως βοσκότοποι.

Τις παραπάνω εκτάσεις, η επιτροπή Π.Ε.Χ.Ω.Π. δεν μπορεί να τις χαρακτηρίσει σχετικά. Με βάσει τα παραπάνω οι κτηνοτρόφοι διατρέχουν άμεσο κίνδυνο να χάσουν μεγάλες εκτάσεις βοσκής, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Ο.Σ.Δ.Ε. αλλά και στις υποχρεώσεις τους σχετικά με τις ορθές γεωργικές πρακτικές.

Η κ. Αγαθοπούλου προέβη στην κατάθεση της παραπάνω Αναφοράς στη Βουλή, διότι το έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κιλκίς προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνδέει άμεσα την απώλεια των παραπάνω εκτάσεων βοσκής με την σημαντική οικονομική επιβάρυνση των κτηνοτρόφων της Π.Ε. Κιλκίς.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: “Κίνδυνος απώλειας εκτάσεων βοσκής της Π.Ε. Κιλκίς”

Η Βουλεύτρια Κιλκίς κ. Ειρήνη – Ελένη Αγαθοπούλου καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορά το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.657049(979) του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κιλκίς κ. Ανδρέα Βεργίδη με θέμα το κίνδυνο απώλειας εκτάσεων βοσκής της Π.Ε. Κιλκίς. Είναι εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο και χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές και χρησιμοποιούνται από τους κτηνοτρόφους της Π.Ε. Κιλκίς ως βοσκότοποι. Η επιτροπή Π.Ε.Χ.Ω.Π. Κιλκίς δεν μπορεί να χαρακτηρίσει αυτές τις περιοχές και αυτό έχει ως αντίκτυπο στους κτηνοτρόφους να χάσουν εκτάσεις βοσκοτόπων με άμεση συνέπεια την οικονομική τους επιβάρυνση.

Επισυνάπτεται έγγραφο με τα αναφερόμενα σχετικά.

Παρακαλούμε για τις επείγουσες και αναγκαίες ενέργειες σας καθώς και να μας ενημερώσετε σχετικά.

 

 

Αθήνα,6 Νοεμβρίου 2019

 

Η Καταθέτουσα Βουλεύτρια

Ειρήνη – Ελένη Αγαθοπούλου