Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Ειρήνη Αγαθοπούλου κατέθεσε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 – με τη μορφή Αναφοράς – το υπόμνημα του Δημάρχου Παιονίας που περιγράφει τα συσσωρευμένα προβλήματα της δομής της Νέας Καβάλας και την επιδείνωση αυτών, λόγω της διαμονής χιλίων επιπλέον προσφύγων από τις 2 Σεπτεμβρίου.

Με το υπόμνημά του ο Δήμαρχος Παιονίας αιτείται άμεσα μέτρα αναβάθμισης των υποδομών του Δήμου, από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν είναι πρόθυμη να κλείσει τη δομή, αλλά τη μετατρέπει σε κέντρο προσωρινής διαμονής – κέντρο transit. Στην επιστολή του αναφέρεται συγκεκριμένα στα παρακάτω θέματα που χρήζουν επίλυσης:

  • της ύδρευσης (υπάρχει προμελέτη για αγωγό 5.500 μέτρων από την δεξαμενή του Πολυκάστρου έως τη δομή),
  • της αποχέτευσης (υπάρχει προμελέτη για σύνδεση της δομής με το δίκτυο αποχέτευσης του Πολυκάστρου )
  • της αποκομιδής απορριμμάτων με την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων και 200 κάδων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση του όγκου των απορριμμάτων της δομής, να αναλάβει ο δήμος την αποκλειστική διαχείριση των απορριμμάτων και να αποκατασταθούν οι υποδομές της υπηρεσίας καθαριότητας που έχουν υποστεί  τεράστιες φθορές από την παρουσία προσφύγων και μεταναστών τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια.

Παράλληλα, στο υπόμνημα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι εξής προτάσεις μέτρων:

  • η άμεση στελέχωση του κέντρου υγείας Πολυκάστρου με παιδίατρο
  • η αύξηση των μέτρων αστυνόμευσης της περιοχής
  • η άμεση παρέμβαση στο φωτισμό και στη δημιουργία διαδρόμου πεζοπορίας προκειμένου η κίνηση ενηλίκων και παιδιών που σήμερα γίνεται άναρχα και με κίνδυνο ,να γίνεται με ασφάλεια και τάξη
  • η στήριξη της τοπικής αγοράς για την σίτιση και τις προμήθειες αγαθών
  • η τοποθέτηση των προσφύγων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας.
  • η κατάρτιση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τον Δήμο Παιονίας.

Η κ. Αγαθοπούλου προέβη στην κατάθεση της παραπάνω Αναφοράς στη Βουλή, αφενός διότι η επιστολή του Δημάρχου Παιονίας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη – από τις 3 Σεπτεμβρίου – παραμένει αναπάντητη και αφετέρου διότι συνηγορεί στο γεγονός ότι η επιπλέον αρωγή της Πολιτείας επιβάλλεται, σε μια περιοχή όπως η Παιονία, που έχει δείξει το πιο φιλόξενο πρόσωπό της τα τελευταία χρόνια.