ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6937303974 , 6942409447
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΔΑΠ 1. 23410 76305 , ΚΔΑΠ 2 23410 76465 , ΚΔΑΠ 3 23410 76465, ΚΔΑΠ 4 23410 22769