Επιδοτούμενα προγράμματα VOUCHER ανέργων νέων 25 έως 29 ετών και ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Η Επιμορφωτική Κιλκίς σας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες  των δικαιούχων που υπέβαλλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου στις ακόλουθες πράξεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων: 

  • «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» και 
  • «Προώθηση στην απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» 

Όσοι υπέβαλλαν αίτηση μπορούν να ενημερωθούν για τα προσωρινά αποτελέσματα από την επίσημη ειδική ιστοσελίδα: www.voucher.gov.gr  Η Επιμορφωτική Κιλκίς ως επιλεγμένος Πάροχος Κατάρτισης πρόκειται να υλοποίησει τμήματα κατάρτισης σε Κιλκίς και Πολύκαστρο. Οι επιτυχόντες στις ανωτέρω πράξεις, μπορούν να επικοινωνήσουν στα  γραφεία της Επιμορφωτικής για περισσότερες πληροφορίες : 

ΕΔΡΑ: Δοϊράνης 56, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς,  Τηλ/Fax : 23410 28705 – 2341029690 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εθν. Αμύνης 37, Τ.Κ. 61200 Πολύκαστρο, Τηλ/Fax : 23430 97340