Σε νέες συνδέσεις καταναλωτών με το υφιστάμενο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην πόλη του Κιλκίς, προχωρά η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ).

Ο νέος κύκλος των εργασιών ανοίγει σήμερα και οι ενδιαφερόμενοι οικιακοί και εμπορικοί καταναλωτές των οποίων τα κτήρια βρίσκονται σε δρόμο από τον οποίο διέρχεται το υφιστάμενο δίκτυο διανομής, μπορούν να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαδικασία σύνδεσης.

Το υφιστάμενο δίκτυο είναι μήκους 11 χιλιομέτρων και διέρχεται από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης (21ης Ιουνίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, 15 Μαρτύρων, Γ. Καπέτα, περιφερειακός).

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, επισυνάπτονται χάρτης του Κιλκίς επί του οποίου αποτυπώνεται το υφιστάμενο δίκτυο, καθώς και πίνακας με τις οδούς από τις οποίες αυτό διέρχεται. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΑ (www.deda.gr) υπάρχουν, επίσης, αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. αίτηση σύνδεσης, δικαιολογητικά) τα οποία απαιτούνται για να προχωρήσει η διαδικασία σύνδεσης.

Σημειώνεται ότι σε όλους τους νέους καταναλωτές που θα υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, τα τέλη σύνδεσης θα είναι δωρεάν.