Συνεχίστηκε και φέτος η καλή παράδοση της υπερψήφισης του προϋπολογισμού με τη συντριπτική αποδοχή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς να εγκρίνει στην ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου Κιλκίς καθώς και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για το 2022.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κιλκίς για το οικονομικό έτος 2022 ψηφίστηκε με 28 ψήφους έναντι 2 δημοτικών συμβούλων που ψήφισαν παρών.

Ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του Δήμου ανέρχεται σε 37.766.742,39ευρώ έναντι 34.651.177,40ευρώ και είναι αυξημένος κατά 3.115.564,99ευρώ  (ποσοστό 9%).

Πριν την οριστική ψήφισή του είχε τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ η ενώ προηγήθηκε παρουσίαση και ομόφωνη έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Διαβούλευσης, στην Εκτελεστική και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.